Jiří Horák: Mistr Jeroným

Po upálení mistra Jana Husa se v Kostnici připravuje další výslech... Jeroným Pražský se musí zodpovídat z náklonnosti k Husovu učení a četbě spisů Jana Viklefa. Vysíláme k 600. výročí úmrtí Jeronýma Pražského a 10. výročí úmrtí Borise Rösnera.

Poslouchejte na Vltavě 31. května 2016 ve 21:30. Po odvysílání se hra objeví také na stránce Hry a četba. Zůstane tam až do pondělí 6. června 2016.

Web Hry a četba nabízí mluvené slovo zdarma on-line ještě týden po odvysílání. Audioknihy nejde stáhnout.


Rok po upálení Jana Husa na kostnickém koncilu zemřel stejně mučednickou smrtí také jeho mladší kolega a přítel Jeroným Pražský.

V dubnu 1415 i přes varování přijel Jeroným, filozof a náboženský myslitel, do Kostnice. Po uvěznění a trýznivém mučení své názory odvolal. Ve znovuobnoveném procesu se přiznal k Husovým a Viklefovým myšlenkám. Byl odsouzen církevním koncilem a 30. května 1416 upálen na stejném místě jako Hus.

03577308.jpeg

S asi o deset let starším Janem Husem se Jeroným Pražský seznámil na studiích v Praze. V roce 1398 odjel studovat do Oxfordu, kde se seznámil s učením anglického reformátora Jana Viklefa a jeho spisy přivezl do Čech. Byl mistrem několika univerzit (Paříž, Heidelberg, Kolín nad Rýnem). V roce 1410 byl ve Vídni obviněn z kacířství, ale soudu se vyhnul útěkem. O dva roky později se účastnil odpustkových bouří v Praze.

Oba univerzitní mistry pojilo dlouholeté přátelství, měli však rozdílné povahy. Hus zřejmě až do svého pronásledování neopouštěl Prahu, Jeroným často cestoval, v roce 1403 se vypravil do Palestiny a Jeruzaléma. Hus byl vlivný, avšak umírněný reformátor, spory spíš uklidňoval, Jeroným byl vášnivý až provokativní diskutér i bouřlivák.

Hra Jiřího Horáka vás zavede nejen na koncil, ale taky do cely smrti, kam za Jeronýmem docházejí různí duchovní. Mají mu hlavně domluvit. A zachránit tak jeho život. Nebylo ale o všem rozhodnuto už dávno před započetím výslechu? Zajímá koncil více pravda, nebo světská moc? A co to vlastně znamená být svobodný? Mistr Jeroným nakonec dospěje k poznání: „Být svobodný znamená mít možnost volby.“

02421876.jpeg

Reprízu vysíláme k 600. výročí od upálení Mistra Jeronýma Pražského, ale také jako připomínku deseti let, které uplynuly od úmrtí Borise Rösnera, který Mistru Jeronýmovi v rozhlase propůjčil svůj výjimečný herecký um.


Osoby a obsazení: Jeroným Pražský (Boris Rösner), Francesco Zabarella (Eduard Cupák), Pierre d'Ailly (Jiří Adamíra), Jean Brogni de Viviera (Jiří Holý), Jean de Rocha (Jan Teplý), Jean de Rupescissa (Josef Velda), Michal de Causis (Jiří Klem), dr. Náz (Petr Pelzer) a velitel stráže (Vlastimil Zavřel)

Autor: Jiří HorákStaročeské texty Jeronýma Pražského zhudebnil: Václav HálekZpívá: Pavel JurkovičDramaturg: Josef HlavničkaRežie: Hana Kofránková

Natočeno v roce 1990.

Čtěte také: Všechna dostupná díla na webu Hry a četba