Jezuité v Číně. Misie probíhaly do 19. století v tajnosti

12. únor 2018
Matteo Ricci, jeden ze zakladatelů jezuitských misií v Číně

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.


V Akademii se dotkneme misií jezuitů v Číně v 16. – 18. století.

Vysíláme v úterý 13. února ve 21:15.

Právě sem byl totiž začátkem 18. století vyslán jimramovský rodák a člen Tovaryšstva Ježíšova Karel Slavíček. Z jeho dopisů, které odsud zaslal, budeme v Akademii číst a představíme i hudbu, která mohla znít v Pekingu, Kantonu či Macau v této době. Zazní nejen hudba evropská, ale i čínská křesťanská hudba, která zde v duchu tradiční hudby vznikla.

Pořad připravili hudební redaktoři Alena Maršíková Michálková a Viktor Velek a sinolog Vladimír Liščák z Orientálního ústavu Akademie věd ČR. Ze Slavíčkových listů čte Ivo Prokop.

První křesťané do Číny dorazili mnoho století před katolickými misionáři už v 7. století. Od 13. století zde působili dominikáni a františkáni, jezuité přicházejí až od poloviny 16. století a to hlavně Portugalci a Španělé. Založení biskupství v Macau a později v Funai v této době vedlo k institucionalizaci církevní správy.

Rodný dům jezuity Karla Slavíčka na jimramovském náměstí

Křesťanství zde bylo slibně se rozvíjejícím duchovním proudem, čínští křesťané však praktikovali tradiční rituály spojené s úctou ke Konfuciovi a svým předkům, které byly později vyhodnoceny římskou kurií a papežem jako nepřípustné. Papežský zákaz těchto praktik vedl čínského císaře k postavení křesťanství mimo zákon a další misie zde probíhaly až do 19. století v tajnosti.

Misionáři z řádu jezuitů si v Pekingu vybudovali řádovou knihovnu, která obsahuje i tisky hudebních děl. Mezi misionáři působil v 18. století na císařském dvoře mimo jiné P. Teodorico Pedrini, který zde zkomponoval několik sonát.

Druhá polovina tohoto století je spojená s misií P. Josepha-Marie Amiota, který zde sepsal tradiční čínskou hudbu, včetně hudby čínských křesťanů. Tyto skladby natočily v roce 1998 pod názvem Mše jezuitů v Pekingu soubory Ensemble Meihua Fleur de Prunus, XVIII – 21 Musique des Lumiéres a Sbor pařížského Čínského katolického centra. V rámci Akademie zazní ukázky z tohoto projektu.