Jazykové vymírání. Existuje okolo sedmi tisíc jazyků, z nichž více než polovina je ohrožena zánikem

21. únor 2022

21. únor byl roku 1999 organizací UNESCO určen mezinárodním dnem mateřského jazyka. Datum zvolili na paměť události z 21. února 1952, kdy se v bangladéšské Dháce, tehdy ještě pod pákistánskou správou, konala velká studentská demonstrace požadující zrovnoprávnění bengálštiny s urdštinou. Pákistánské ozbrojené síly protesty krvavě potlačily, což přimělo protestující k založení Bengálského jazykového hnutí. To mělo později významný podíl na vzniku samostatného státu Bangladéš.

Výhled ze zámku Jezeří. Těžební stroje se dál a dál zakusují do kdysi krásné krajiny Podkrušnohoří

Možnost svobodně užívat mateřský jazyk patří nejen mezi základní lidská práva, ale jde také o projev tolerance a vědomí, že v určitém prostoru koexistují pohromadě různé jazykové skupiny a kultury, jimž přiznáváme rovnoprávný status. Na světě existuje kolem 7 tisíc jazyků, z nichž polovina je bezprostředně ohrožena zánikem. Malé jazyky a „jejich” kultury jsou vystaveny vlivu nejen majoritního jazykového okolí, ale v současném globalizovaném světě je činí zranitelnými také celá řada dalších vnějších činitelů, ekonomika, politika, změna životního stylu, prudká urbanizace, nebo například, jak si ukážeme na příběhu dolní lužické srbštiny, bezohledná industrializace manifestovaná povrchovou těžbou hnědého uhlí. 

V pětidílném seriálu představíme nejen „malé“ evropské jazyky a dialekty (horní a dolní lužickou srbštinu, téměř zmizelý pokrušnohorský dialekt němčiny, románský jazyk španělsko portugalského pomezí – jazyk A Fala) ale také otázky a problémy s rozvojem a ochranou malých jazyků související: bilingvismus, vícejazyčné školství, jazyková politika, demografické a populační změny, náboženství, média…

autor: David Hamr
Spustit audio

Související