Janice Galloway: Omrzlina

5. říjen 2017

Povídka současné skotské spisovatelky v interpretaci Jany Strykové. On-line k poslechu do středy 11. října 2017.

Ruka, ruce, otisk, zima, mráz

Janice Galowayová (1955) je skotská prozaička, autorka uměnovědných esejů, scénářů a libret. Je stálou spolupracovnicí rozhlasu BBC Scotland jako autorka dramatických seriálů, soustavně pracuje s hudebníky i vizuálními britskými umělci. Dva její romány vyšly ve Velké Británii jako audioknihy v autorském přednesu.

Její povídky mají atmosféru skotského velkoměsta, chladného nejen co do počasí, ale i co do mezilidských vztahů. To ostatně ukazuje i krátký text nazvaný Omrzlina. Jak to dopadne, když se mladá dívka rozhodne pomoci nemohoucímu staříkovi?

Účinkuje: Jana Stryková

Překlad: Alexandra Büchlerová
Připravila: Jiřina Tejkalová
Režie: Martina Schlegelová

Natočeno v roce 2014.

autoři: Jiřina Tejkalová , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio