Jan Pfeiffer

31. květen 2011

V dnešní Radiogalerii Vám představíme umělce a letošního diplomanta ateliéru Jiřího Příhody na AVU, Jana Pfeiffera (*1984).

Tématem jeho tvorby již delší dobu zůstává člověk ve vztahu k okolí, ať už je to město, architektura nebo ostatní lidé. Vedle jeho diplomové práce, stáže na Cooper Union v New Yorku nebo galerie Pavilon, kterou spolu s Pavlem Stercem před třemi lety založil, se ho Roman Štětina také ptal na to, jak si představuje svůj profesní život po absolutoriu. Záznam tohoto rozhovoru Vám přinášíme v rámci pravidelné Radiogalerie.

02350550.jpeg
autor: Roman Štětina
Spustit audio