Jan Peka: Achilleus. Voska, Štěpánek, Medřická a další v hrdinském příběhu z trójské války

8. srpen 2021

Kolik hrdinů stanulo proti sobě v trójské válce, tolik příběhů se o ní dá vyprávět. Jen málokterý je však pro výsledek devítiletého obléhání města s nedobytnými hradbami tak důležitý jako ten Achilleův. Nevypráví jen o lesku válečné slávy, hrdinství, přátelství a cti, ale také o jejich relativitě a pomíjivosti, o nesmyslné krutosti, kterou válka přináší. Ve skvělém hereckém obsazení poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání.

Osoby a obsazení: Priamos, král Trojský (Zdeněk Štěpánek), Thetis, matka Achilleova (Dana Medřická), Homér (Antonín Zíb), Achilleus (Václav Voska), Patroklos (Miroslav Doležal), Odysseus (Soběslav Sejk), Ajas (František Hanus), Agamemnon, vůdce všch vojsk Achájů (Vladimír Leraus), Meneláos (Karel Beníško), Nestor, nejstarší z Řeků (Otomar Korbelář), Kalchas, věštec, stařec (Zdeněk Hodr), Foinix, starý Achilleův vychovatel (Vladimír Hlavatý), Hektor, trojský hrdina (Luděk Munzar), Paris (Karel Hlušička), Pallas Athene (Vlasta Chramostová) a Diomedes (Bohuš Hradil) a další
Dramaturgie: Jaroslav Pour
Hudba: Evžen Illín
Režie: Miloslav Disman
Natočeno: v roce 1960

Syn bohyně Thetis a krále Pélea byl jedním z největších řeckých válečníků, věštba mu předpověděla buď velkou slávu, nebo dlouhý život. Achilleus se navzdory varování své matky vydal s řeckým vojskem za válečným hrdinstvím. Ve zbroji ukované samotným Héfaistem, v čele oddílu výborně vycvičených Mirmidonů zastínil Achilleus svou odvahou a úspěchy i vrchního velitele řeckých vojsk Agamemnóna. Snad proto, aby ukázal svou moc a odkázal hrdinu do patřičných mezí, nárokoval si Agamemnón pro sebe válečnou kořist, které si Achilleus nejvíc cenil – krásnou zajatkyni Bríseovnu.

Tímto sporem započal řetěz událostí, které si vyžádaly smrt Achilleova nejbližšího přítele Patrokla a následně trójského hrdiny Hektora. Věštba se naplnila: Achilleus, bez něhož by Řekové nikdy nedobyli Tróju, se navěky proslavil, aby nakonec padl po zásahu šípem do jediného zranitelného místa na těle – do paty.

O hněvu Achilla, Pelea syna, bohyně zpívej,
o zdroji útrap, o hrozných ztrátách, jež Danaje stihly,
kolik chrabrých duší, Achilles, předhodil Hádu,
kolik těl pohodil na pospas psům a všežravým ptákům,
kolik těl ubitých reků… To s vědomím Dia se dálo
od té nešťastné chvíle, kdy v prudké hádce se střetli:
vojvoda Agamemnon s Achillem, hrdinou slavným.

Achillův příběh nevypráví jen o lesku válečné slávy, hrdinství, přátelství a cti, ale také o jejich relativitě a pomíjivosti, o nesmyslné krutosti, kterou válka přináší. V roce 1961 zpracoval jeho část do podoby rozhlasové hry pro mládež scenárista Jan Peka. Vypravěčem je v ní samotný Homér, z jehož Iliady autor cituje. Jan Peka zpracoval úsek začínající sporem Achillea s Agamemnónem a končící vydáním Hektorova mrtvého těla jeho otci, trójskému králi Priamovi.

Rozhlasová inscenace patří k několika titulům, které režíroval zakladatel a vedoucí dětského rozhlasového souboru Miloslav Disman. Ve studiu se tehdy u mikrofonu sešli skvělí čeští herci – Václav Voska, Zdeněk Štěpánek, Dana Medřická, Vlasta Chramostová, Antonín Zíb, Luděk Munzar, Vladimír Leraus a další.

Spustit audio