Jan Neruda: Nevěsta

Dramatický žertík pro jednu osobu, jak zní podtitul monodramatu Nevěsta od Jana Nerudy, vyšel v humoristickém almanachu Krakonoš v roce 1860. Jednoduchá zápletka vychází ze situace, kdy se mladá žena dozví, že nákloností obdařený nápadník bez svolení požádal rodiče o její ruku. Zaskočená „donebevolající troufalostí“ nastávajícího manžela, který se měl nejprve zeptat jí, propadne v nekontrolovatelný emoční záchvat.

Poslouchejte na Vltavě 2. října 2015 v 9:30. Po odvysílání se hříčka objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstane tam až do čtvrtka 8. října 2015.


Součástí zmíněného záchvatu je nejenom zděšení, ale také hlásání odvážných feministických názorů, které žena vzápětí popírá. Celé monodrama provází zcela zřetelný ironický pohled autora na hrdinku, jež místy působí komicky, aniž by však byla karikaturou sebe sama. Nerudova veseloherní miniatura je vtipnou dobovou sondou z prostředí tehdejší, konvencemi svázané, měšťanské společnosti, která pobaví i současného posluchače.

Miloslav Hýsek ve studii z roku 1924, která je součástí svazku Dílo Jana Nerudy XVI., k tomuto monodramatu poznamenává: „Mladá dívčí bytost se všemi vlastnostmi, vypočtenými ve zmíněném epigramu, ve zmatek uvedená slávou chvíle toužebně očekávané a zase obávané, jest skvělá a literárně nedoceněná psychologická studie, v níž Neruda snad nejlépe prokázal jak svou znalost ženské duše, tak svou něžnou lásku k této věčné inspirátorce radosti a poesie. Bázeň, měnící se ve stud, ve zlobu, v pýchu a zase přecházející v úzkost před staropanenstvím, jež probouzí zdravý rozoumek a odhaluje sílu lásky, to vše vysloveno jedním dechem poplašeného lidského ptáčete má přes dobově žertovnou exkursi o manželském soužití půvab skutečné básně.“

Rozhlasová inscenace vznikla ve spolupráci režiséra Lukáše Kopeckého a hudebního skladatele Maria Buzziho, kteří ctí původní autorův text, aniž by jej interpretovali „muzeálně“. Výchozím principem jejich koncepce je humorná nadsázka, se kterou v různých rovinách pracoval už Neruda. Inscenátoři ji využili zejména v hudebních a zvukových persiflážích a odkazech. Podobným způsobem byla vedena také herečka.

Na svatbu se těšící nevěstu, podléhající nečekaným citovým pnutím, se s bravurou zhostila talentovaná Lucie Schneiderová.


Autor: Jan NerudaRežie: Lukáš KopeckýHudba: Mario BuzziDramaturgie: Hana HložkováZvukový mistr: Lukáš Dolejší

V Brně natočila Tvůrčí skupina Regiony v roce 2015.