Jan Meisl: Hudba má potěšit náš život v tomto slzavém údolí

24. září 2018

„Je snem každého skladatele napsat aspoň jednu skladbu, kterou neodnese čas,“ konstatuje komponista, dirigent, akordeonista a mistr světa ve hře na bajan Jan Meisl. Říká, že jeho cílem je Mozart se svými více než šesti sty skladbami.

Jan Meisl jich má zatím na kontě na 250. „Nejde o rekord. Mozart je můj velký vzor v  hudební všestrannosti. Mým cílem je nějakým způsobem zasáhnout do všech žánrů.“

Hudba by měla předávat pozitivní energii. Té negativní máme všichni kolem sebe spoustu.

V jeho díle nalezneme skladby pro sólové nástroje, komorní uskupení, i pro orchestry, tvorbu vokální, instrumentální i vokálně-instrumentální. Vyskytují se mezi ní koncerty, symfonie, opery, oratoria, balety, muzikály a melodramy, nalézt zde můžeme ale také rozhlasovou hru, multimediální instalaci, relaxační hudbu či hudbu pro film a divadlo.

Je přáním každého skladatele, aby se dostal do širšího povědomí. Já jsem si zvolil tu strategii, že než abych napsal jednu věc a věnoval jí strašně moc času, aby se hrála, aby se uchytila, radši tu energii vložím do dalších 20 skladeb.

Výrazně je v Meislově tvorbě zastoupena dětská hudební literatura: „To, že autor píše technicky náročné skladby pro ty nejlepší interprety, to se předpokládá. Ale těch malých, kteří se teprve učí ovládat svůj nástroj, je daleko větší množství. Nasměrovat širokou paletu výrazových prostředků tak, aby to zaujalo velké množství malých muzikantů, je náročné.“

Když poslouchám svou hudbu…, slyším, že jde na krev, k jádru života, je tam nostalgie po něčem pěkném, co už bylo. Je tam ta slza…

Jeho tvorbu ovlivňuje a charakterizuje existencionalismus, vzpoura, ale i melancholie a sentiment.

Spustit audio