Jan Dismas Zelenka: Missa 1724

8. duben 2020

Nová nahrávka souborů Collegium 1704 a Colegium Vocale 1704. Poslechněte si recenzi Dity Hradecké.

(…) V hutné úvodní studii v bookletu sumarizuje dirigent Václav Luks Zelenkův život a zevrubně vysvětluje, jak on sám sestavil zaznamenané dílo, nazvané Missa 1724. Ano, sestavil. Jednotlivé části totiž nevznikly jako jeden celek. Byly zkomponovány pro různé příležitosti a provedeny nezávisle na sobě. Jejich hudební jazyk je však velmi podobný, a tak tato „imaginární mše“ může fungovat velice dobře podobně jako Bachova Mše h moll, která má obdobnou genezi. A za jejíž nahrávku mimochodem Collegium 1704 sklidilo mimořádný ohlas. Missu 1724 charakterizují časté disonance a chromatismy, jedinečný temný a vážný zvuk dodává trojice trombonů, které skladatelé v baroku užívali pro smuteční příležitosti. (…)

(…) Tato nahrávka není o sólistech, zásadní roli zde má sbor, a ten je spolutvůrcem onoho jedinečného zvuku. Zvládá nejtišší dynamiku a ve všech polohách zní jako dokonale ovládnutý nástroj. V některých místech vás z něj bude mrazit. (…)

Nahrávka vyšla u vydavatelství ACCENT.

Spustit audio