Jan Dismas Zelenka: Missa 1724

8. duben 2020

Nová nahrávka souborů Collegium 1704 a Colegium Vocale 1704. Poslechněte si recenzi Dity Hradecké.

(…) V hutné úvodní studii v bookletu sumarizuje dirigent Václav Luks Zelenkův život a zevrubně vysvětluje, jak on sám sestavil zaznamenané dílo, nazvané Missa 1724. Ano, sestavil. Jednotlivé části totiž nevznikly jako jeden celek. Byly zkomponovány pro různé příležitosti a provedeny nezávisle na sobě. Jejich hudební jazyk je však velmi podobný, a tak tato „imaginární mše“ může fungovat velice dobře podobně jako Bachova Mše h moll, která má obdobnou genezi. A za jejíž nahrávku mimochodem Collegium 1704 sklidilo mimořádný ohlas. Missu 1724 charakterizují časté disonance a chromatismy, jedinečný temný a vážný zvuk dodává trojice trombonů, které skladatelé v baroku užívali pro smuteční příležitosti. (…)

(…) Tato nahrávka není o sólistech, zásadní roli zde má sbor, a ten je spolutvůrcem onoho jedinečného zvuku. Zvládá nejtišší dynamiku a ve všech polohách zní jako dokonale ovládnutý nástroj. V některých místech vás z něj bude mrazit. (…)

Nahrávka vyšla u vydavatelství ACCENT.

Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...