I chyba může být kvalita, říkal Karel Vachek svým studentům. Významný režisér zanechal svůj otisk nejen v nepřehlédnutelných filmech, ale i ve svých žácích

26. únor 2021

A ti to mnohdy dotáhli hodně daleko. Jejich snímky jsou úspěšné na našich i zahraničních festivalech, mnozí z absolventů jeho ateliérů a seminářů slaví úspěchy jako producenti, vedou mezinárodní kursy a dílny, sami jsou oblíbenými pedagogy, jiní s Karlem Vachkem v posledních letech úzce spolupracovali. Například Marek Hovorka stojí více než dvacet let v čele jednoho z nejvýznamnějších středoevropských dokumentárních svátků a Andrea Slováková je děkankou FAMU.

Karel Vachek ve svém snímku Komunismus a síť aneb Konec zastupitelské demokracie

Jejich učitel je totiž vždycky vedl k otázkám, dalším otázkám, různým pohledům na stejnou věc, k přehledu v pravém slova smyslu všeobecnému. Nehladil přitom vždycky po srsti, občas docházelo k intenzivním výměnám názorů. „Byly to situace, které jste nechtěl zažívat, ale pak jste byl rád, že k nim došlo. Měly totiž smysl,“ shrnuje pocity ze svých setkávání s Karlem Vachkem jeden z jeho žáků, dokumentarista Vít Klusák. „Vachek seškrabával vrstvy myšlení, které ve vás byly, jako kdybyste si připravoval místnost k novému vymalování,“ doplňuje režisér a taky Vachkův producent Radim Procházka. „Po mých připomínkách k jeho filmu se rozohnil, že je to jeho film a že ho dělá on. Po dvou týdnech ale některé moje poznámky zapracoval,“ vzpomíná Helena Všetečková, a další z pozdějších filmařových spolupracovnic, Helena Papírníková, doplňuje, že se ho jako studentka bála.

Čtěte také

Jan Gogola pak připomíná Vachkovu větu, která, jak říká, je pro něj stále důležitá: „Natáčejte tak, abyste se i sami nechávali natočit.“ A Andrea Slováková uzavírá: „Vachek nám ukazoval, jak se vztahovat k autoritám – v mnohoznačnosti a zpochybňování. Nikdy ne tezovitě. Autorita nese soubor idejí, které je nutné podrobit pochybnostem, rozvíjet je – a to rozvíjení zase podrobit pochybnostem. A v tomto pohybu se musíme neustále snažit ono vědění aktualizovat.“

V pětidílném cyklu Tomáše Piláta s názvem Studenti a pokračovatelé Karla Vachka zaznívají i další vzpomínky na osobitého pedagoga, a oslovení se svěřují i s tím, jak se Vachkovými radami a zásadami řídí ve své aktuální tvorbě. Jeho základní principy v nich zůstávají, přestože jako autoři jsou naprosto rozdílní.

Spustit audio

Související