Hudba andělských chórů poprvé

6. září 2020

Trochu netradičně se budeme věnovat "hudbě pro oči", tedy hudbě znázorněné na středověkých nástěnných malbách. S historičkou umění Zuzanou Všetečkovou budeme uvažovat o tom, kam člověka provázely sbory andělů hrajících na hudební nástroje ve Velké věži hradu Karlštejna a v křížové chodbě kláštera na Slovanech a o tom, jak souvisela nebeská hudba vyobrazených hrajících andělů se znějící hudbou pozemskou. 

Texty Zuzany Všetečkové čte Martina Kolajová, hudebními vstupy provází Marcela Kubartová. Stopadesátý žalm přednese Lukáš Hlavica.

V pořadu zazní gregoriánský chorál, vokální a instrumentální skladby Guillauma de Machauta, Phillipa Royllarta a Petra Wilhelmi de Grudencz.


Použitá hudba:

4:56 1) Giullaume de Machaut: Mše pro Naši Paní.
Sanctus
Zpívá Oxford Camerata, dirigent sboru Jeremy Summerly.

3:18 2) Giullaume de Machaut: Hoquetus David
Zpívá The early music consort.

1:49 3) Giullaume de Machaut: Hoquetus David.
Hraje Ars cameralis, umělecký vedoucí Lukáš Matoušek.

4:13 4) Giullaume de Machaut: moteto Christe, qui lux es
Zpívá The early music consort.

1:15 5) anonym: Svatý Václave (Cantio)

3:45 6) anonym: Kyrie fons bonitatis

2:05 7) anonym: Salve pater optime (Sequentia)

2:15 8) anonym: Lux vera lucis radium (Hymnus)

2:07 9) anonym - gregoriánský chorál: Alleluia
Pascha nostrum

2:40 10) Petrus de Grudencz: Moteto Jacob scalam

2:25 11) Petr Wilhelmi de Grudencz: Prelustri
Elucencia
Zpívá Schola Gregoriana Pragensis, sbormistr David Eben.

4:22 12) Philippe Royllart: Rex Karole, Johannis genite
Zpívá The early music consort.

2:19 13) Petrus Wilhelmi de Grudencz: Rotulum Promitat eterno trono. Závěr k duchovní středověké polyfonii pro mužské hlasy a cappella

Zpívá Schola Gregoriana Pragensis, umělecký vedoucí David Eben.

autor: Marcela Kubartová
Spustit audio