Hubert Gordon Schauer: Naše dvě otázky

20. prosinec 2018

Za jakých okolností má samostatné české národní bytí vůbec smysl? Esej o smyslu české národní existence poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Hubert Gordon Schauer byl pozoruhodnou osobností – ačkoliv už v roce 1892 v pouhých třiceti letech zemřel na tuberkulózu, svým esejem Naše dvě otázky (1886) se zapsal do českých dějin. Tázal se v něm, zda český národní zápas má vůbec smysl. Byl proto označen za nihilistu, ale jeho otázku znovu připomněl v roce 1967 na 4. sjezdu čs. spisovatelů Milan Kundera a ve své esejistické knize Opuštěná společnost ze Schauerova eseje zhusta cituje také Erik Tabery.

Zdá se, že otázka, za jakých okolností má samostatné české národní bytí vůbec smysl, není ani dnes plně zodpovězena.

Čte: Igor Dostálek

Připravil a uvádí: Tomáš Sedláček
Dramaturgie: Alena Blažejovská
Režie: Radim Nejedlý

Natočeno v brněnském studiu Českého rozhlasu.

Spustit audio