Hermann Broch: Očarování

26. prosinec 2017

Dílo rakouského prozaika, esejisty a dramatika Hermanna Brocha (1886–1951) patří k vrcholům evropské literatury 20. století. Jeho román Očarování, který vznikal v době, kdy Německo již ovládl fašismus, uvádíme jako četbu na pokračování v závěru Rakouského roku na Vltavě. Autor v něm až kronikářským způsobem líčí masové šílenství v tyrolské alpské vesnici a pokouší se postihnout původ a mechanismy šířícího se zla. Každý díl on-line k poslechu po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Složitě komponovaný děj románu z prostředí tyrolské alpské vesnice se odvíjí v nádherné přírodní scenerii, v horské krajině na úpatí hory Kuppron. Pohled na počínání venkovských obyvatel horní i dolní části autonomní obce sledujeme prostřednictvím zápisků venkovského lékaře.

Čtěte takéHermann Broch: Vyprávění služky Zerlíny

Lékař má své neblahé životní zkušenosti ve městě, nejprve se věnoval vědecké práci, v níž však nenalezl uspokojení, zažil i podivně se rozvíjející vztah s kolegyní a její zasažení komunistickou ideologií a služebností. Je to člověk, který také přišel odjinud, jako některé jiné postavy románu, ale snaží se obyvatelům vesnice porozumět a naladit se na jejich frekvenci – nicméně je tu distance intelektuální.

Člověk laskavý, vlídný, milující lidi je zároveň ostražitý vůči poblouznění, demagogii, zneužívání slov i lidí, jejich víry v život. Místní zvyky a znalosti léčitelství, sepětí s přírodou, prastaré mýty sahající až ke keltskému osídlení a předkům na jedné straně obdivuje jako lidovou moudrost a sílu, ale zároveň upozorňuje a varuje před zneužitím pro primitivní a mocenské cíle.

Rakouský spisovatel a dramatik Hermann Broch se narodil 1. listopadu 1886 ve Vídni, zemřel 30. května 1951 v New Havenu v Connecticutu. Pocházel ze zámožné židovské rodiny vídeňského textilního továrníka. Studoval textilní školu a v letech 1908 až 1927 pracoval v otcově textilním závodu, který nakonec prodal, aby začal studovat matematiku, psychologii a filozofii. Nadále se věnoval pouze činnosti literární a filozofické. Byl představitelem literární moderny a bojovníkem proti fašismu. V letech 1933 až 1936 napsal román Die Verzauberung (Očarování), v němž se pokusil postihnout původ a mechanismy šířícího se zla.

Román má dvě verze, obě vyšly až po Brochově smrti, nejprve jako Der Versucher (Pokušitel, 1953) a pak jako Die Verzauberung (Očarování, 1976, česky 1995). Dílo se ve výrazně epickém příběhu zabývá otázkou moci mýtu v myšlení lidí, jejich schopností z něj čerpat ukotvení pro svou existenci, ale i jeho klamavostí, která vede k slepé poslušnosti vůči diktatuře a rasismu.

Účinkuje: Jaromír Meduna

Překlad: Božena Koseková
Připravil: Jiří Vondráček
Režie: Tomáš Vondrovic

Natočeno v roce 2017.

autoři: jvk , Tvůrčí skupina Drama a literatura
Spustit audio