Herman Melville: Bílá velryba. Připomeňte si klasické dílo americké literatury

Před dvěma sty lety, 1. srpna 1819, se v New Yorku narodil Herman Melville. Jednoho z nejznámějších amerických prozaiků připomeneme na Vltavě četbou z jeho ještě známějšího díla, románu Bílá velryba. Poslouchejte od pondělí 5. srpna vždy v 18:30 a po odvysílání ještě po dobu jednoho týdne on-line.

Herman Melville (1819–1891) pocházel po rodičích z patricijských rodů, ale otcův obchodní úpadek a smrt zanechaly rodinu bez prostředků. Melvilla, který vystřídal zaměstnání bankovního úředníka, prodavače, zemědělce i učitele, vyhnala rodinná krize roku 1837 na moře jako plavčíka na lodi plující z New Yorku do Liverpoolu. Zúčastnil se také velrybářské výpravy a po svém návratu se živil jako učitel a celník.

Herman Melville (1819-1891), 1865

Melvillova literární díla byla za jeho života odmítána a jejich filozofický význam spolu s literárním mistrovstvím byl doceněn až po první světové válce, zato však nesešel z pozornosti čtenářů i literárních badatelů až do dnešních dnů. Jeho rozsáhlý román Bílá velryba (Moby Dick, The Whale, 1851) bývá označován jako román-mýtus, dílo, jež symbolizuje neklid věčně hledajícího člověka, který usiluje o odhalení toho, co je v přírodě neodhalitelné, nepřemožitelné a v podstatě nepochopitelné.

„Říkejte mi Izmael.“ Touto legendární větou se po úvodních pasážích ujímá slova autobiografický vypravěč. Izmael se vydá do přístavního města New Bedford, kde se chce nechat najmout na velrybářskou loď vyplouvající z blízkého ostrova Nantucket. Přes různá varování (kázání o Jonášovi v námořnické kapli, prorocká slova starého námořníka Eliáše) přijme spolu se svým novým přítelem Kvíkvegem místo na lodi Pequod v rámci velice rozmanité posádky. Kapitán Achab využije plavby ke štvanici vodami Atlantského i Tichého oceánu za legendární Bílou velrybou zvanou Moby Dick, která ho na předchozí výpravě připravila o nohu.

Čtěte také

Vyprávění s častými biblickými motivy je přerušováno rozsáhlými pasážemi o velrybách a velrybářství a především filozofickými reflexemi, věnovanými kořistnickému a destruktivnímu vztahu člověka k přírodě a jeho pachtěním se za nereálnými cíli. Uvažuje také nad vývojem společnosti, kde sociální pokrok a vědecké poznatky rozkládají navyklý mravní a ideový řád. Například posádka lodě Pequod je složena z mužů všech národností i barev pleti, kteří jsou na palubě lodi zcela rovnoprávní.

Řada postav je již svými jmény paralelou k postavám biblickým – například Izmael, symbolizující v Bílé velrybě vyvržence, je v Bibli zapuzeným a později Bohem zachráněným synem Abrahamovým. Jméno kapitána Achaba pochází od biblického Achaba, který se zpronevěřil víře, a Moby Dick je někdy přirovnáván k biblickému Leviatanovi. Monstrum bílé velryby odkazuje k proroctví o Jonášovi.

Bílá velryba se odehrává v prostředí, jež dnes již neexistuje (současné velrybářství se s tehdejším nedá srovnávat), ale jen tak mimochodem se dotýká témat stále aktuálních. Kam až může člověk ve své touze ovládnout přírodu zajít? Měl by si dobrovolně klást nějaké meze? Jak hodnotit situace, kdy člověk přecení své síly? Máme obdivovat jeho neohroženost, nebo odsuzovat jeho vyzývavou pýchu?

Účinkuje: Miroslav Středa

Překlad: Marie Kornelová a Stanislava V. Klíma
Připravila: Ilona Janská
Režie: Vlado Rusko

Natočeno v roce 2002.

autoři: Tvůrčí skupina Drama a literatura , tur
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Sestru se mi nikdy nepodařilo dočíst. Citlivého člověka jsem poslechla až do konce.

Iva Jonášová, ředitelka Vývoje a výroby

citlivy_clovek.jpg

Citlivý člověk

Koupit

Nový román českého básníka, prozaika, překladatele a publicisty, ve kterém se prolínají groteskní a tragické prvky a který vypráví příběh ze žhavé současnosti. Jáchym Topol získal za tento titul Státní cenu za literaturu.