Herbert George Wells (21.9.1866 - 13.8.1946)

17. září 2006

H. G. Wells, jehož dvojí výročí si připomínáme , byl dítětem devatenáctého století, mužem dvacátého století, a jako spisovatel a novinář se přímo ve své práci utkával s důsledky nebývalého a překotného vývoje světa.

Narodil se před 140 lety 21. září, zemřel před 60 lety 13. srpna. Sociální proměny stály v popředí jeho pozornosti. Měl příležitost diskutovat s Vladimírem Iljičem Leninem, když přijel roku 1920 jako jeden z prvých autorů světového jména do sovětského Ruska , vedl rozhovor s prezidentem Rooseveltem v době největší hospodářské krize.

Se stejnou sebedůvěrou, s jakou za prvé světové války vnucoval Winstonu Churchillovi svůj projekt jakési lanovky, která měla na frontě dopravovat potravu střelivo i raněné, nabízel své podněty rodícímu se prvému socialistickému státu. Nezdary takových snah ho nijak neodrazovaly od dalších opakování. Dodnes nás Herbert George zajímá jako spisovatel citlivý na proudy, do nichž naši civilizaci strhuje rozvoj vědy a techniky.

Spustit audio

Více z pořadu