Gotthold Ephraim Lessing: Emilia Galotti

23. květen 2020
Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Lucie Schneiderová

Je nám líto, ale k tomuto audiu již vypršela autorská práva.

„První měšťanská tragédie“ o konfliktu mezi láskou a libovůlí mocenských praktik. Hru německého osvícenského myslitele, dramaturga a dramatika Gottholda Ephraima Lessinga s Lucií Schneiderovou v titulní roli poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání. 

Rozhlasová úprava a dramaturgie: Hana Hložková
Osoby a obsazení: Emilia Galotti (Lucie Schneiderová), Odoardo Galotti (Zdeněk Junák), Claudia Galotti (Ivana Plíhalová), Hettore Gonzaga, princ z Guastally (Petr Jeništa), Marinelli, komoří (Luboš Veselý), Camillo Rota, tajemník (Vladimír Hauser), Conti, malíř (Marián Chalány), hrabě Appiani (Pavel Vacek), hraběnka Orsini (Iva Pazderková), Angelo (Jiří Daniel) a Pirro (Tomáš Sýkora)
Překlad: Václav Cejpek
Zvukový mistr: Lukáš Dolejší
Hudba: David Rotter
Režie: Hana Kovaříková
Natočeno: v brněnském studiu Českého rozhlasu v roce 2015

„První evropské politické drama“ anebo „první měšťanská tragédie“, tak bývá označována Emilia Galotti. Hra vznikla v roce 1772 a – ačkoliv je ústředním tématem milostný trojúhelník –ve své době byla považována za vysoce politický kus. Autor v ní zkoumá procesy mocenských vztahů mezi aristokracií a měšťany, mezi mužem a ženou a zároveň kritizuje ortodoxní přístup k víře. Romantizující příběh o vášni a intrikách v kombinaci se společenskokritickým apelem činí hru dodnes divácky a posluchačsky atraktivní.

Tragédie v pěti dějstvích, vycházející z tradice literárních adaptací legendy o Římance Verginii, byla Lessingem zasazena do italského regionu Emilia Romagna, kde od 14. až do poloviny 18. století vládla rodina Gonzaga, které mj. patřil kraj Guastalla. (Postava prince Hettore Gonzagy však byla fiktivní.)

V časovém rozsahu pouhého dne zde autor líčí následky špatných rozhodnutí, které mají prvopočátek v konfliktu mezi dvorem a měšťanstvem. Lehkovážnost touhy po novém milostném dobrodružství, která je prezentována skrze postavu prince, je dávána do kontrastu s opačným extrémem – urputným lpěním na odosobněných morálních zásadách, jež zosobňuje otec Galotti. Výsledkem dvou nerozumných postojů je oboustranná manipulace s jednotlivcem – v tomto případě s mladou ženou.

Mezilidské vztahy – téma dodnes aktuální

Emilia Galotti je hračkou v rukách obou stran. Pod tímto tlakem nemá šanci rozhodnout o sobě samé, tudíž se uchýlí k extrémnímu řešení své situace. Lessingovo drama je fascinující tím, jak začíná v ležérním poklidu banálního štěstí dvorské i měšťanské konverzace, aby se nečekaně proměnilo v dynamický sled akcí a prudkých emočních zvratů a skončilo v ovzduší totálního zmaru a zoufalství.

Rozhlasová inscenace vznikla úpravou původně divadelní hry, kterou přeložil Václav Cejpek. K dílu poznamenává: „Půvab Emilie Galotti spočívá v mnohovrstevnatosti textu. Téma této tragédie je tvárné a lze ho proto vnímat aktuálně navzdory posunům v čase, prostoru i mentalitě. Zatímco v době vzniku tragédie bylo jednou ze značně zajímavých (revolučních) okolností to, že Emilia je neurozeného původu a stává se obětí aristokratické zvůle, dnes je tato skutečnost neaktuální; mnohem víc nás zajímá lidský profil jednotlivých aktérů a mechanismus fungování vztahů mezi nimi.“

A právě spleť vztahů, osobní motivace a zájmy postav jsou stěžejními prvky inscenace. Režisérka Hana Mikolášková se soustředila na precizní práci s herci a záměrnou zvukovou antiiluzivnost díla. Ve spolupráci se skladatelem Davidem Rotterem vznikla hudba dynamizující děj, předjímající věci příští a tematizující zásadní kroky a rozhodnutí, které vedou ke zkáze těch, kteří je učinili. Ve spolupráci s mistrem zvuku Lukášem Dolejším dohromady vytvořili maximálně sugestivní audiální tvar.

autor: Hana Hložková
Spustit audio