Gertruda Steinová

4. prosinec 2001

Jméno Gertrudy Steinové se u nás vyslovuje ze všeho nejčastěji jako jméno přítelkyně Hemingwaye, Picassa, T.S.Eliota. Je také pověstná svým literárním experimentátorstvím. Jako patronka několika avantgardních skupin i začínajících umělců se ve svých pracech snažila vždy o rozboření zažitých představ o podobě a stavbě věty. Hojně pracovala s rýmem, rytmem, asociacemi zvuku...

"Próza Gertrudy Steinové je zacházením s řečí jako Cézannův obraz je zacházením s barvami a tvary. Text je pro ni útvarem budovaným stejně svéstojně z materiálu řeči jako Cézannův či Picassův obraz z materiálů vizuálních," napsal o tvorbě autorky Jindřich Chalupecký. První takové texty vyšly roku 1914 v newyorském časopise Camera Work. Při svém přemýšlení o řeči došla Steinová k zajímavému rozlišení prózy a poezie. "Próza má zachytit podstatu dění a všechno tedy závisí na slovesu. Naopak poezie vyjadřuje statické, vše záleží na substantivu," říká Steinová.

Teoretické názory Gertrudy Steinové na literaturu a rozbíjení dosavadních forem epických i dramatických najdeme v knihách z 20. a 30. let - Zeměpis a hry, Kompozice a výklady, Jak psát, Vyprávění a dalších...

Snad z touhy po prostotě se autorka později vracela od experimentátorství k dílu "srozumitelnému". Takovou knihou byl vlastní životopis Alice B.Toklasové, vydaný v roce 1933, který se stal bestsellerem. Tehdy už skoro šedesátiletá, dosud vlastně neznámá autorka, kterou otiskovali jen v avantgardních časopisech, se naráz stala světovou. U nás se kniha objevila v roce 1968 v překladu Jiřiny Haukové.

Logo

Ještě před tím, roku 1960, v češtině vyšla povídka "Hodná Anna". Nejprve samostatně, a pak jako součást triptychu "Tři životy", charakterové studie tří "prostých" žen, jsou s výjimkou vzpomínkových knih také jediným dílem, ve kterém se ještě vyskytuje příběh. Gertruda Steinová se tady vyznává z vášnivého zájmu o člověka, o "všechno lidské". Mezi prostými, ba nejprostšími se vždycky cítila dobře a na zmařených životech svých tří hrdinek se účastní přinejmenším citovým zaujetím.

Do češtiny byl z díla Gertrudy Steinové tedy převeden jen zlomek. Ale možná se skoro po třiceti letech dočkáme dalšího překladu. Nakladatelství Argo chystá k vydání sbírku drobných zátiší v próze "Křehké knoflíky". Jazyková lahůdka s podtitulem Předměty, Jídlo, Pokoje je v angličtině k dispozici také na internetu, kde ostatně na stránkách americké literatury pod heslem Gertruda Steinová najdete řadu zajímavých odkazů a informací.

autor: V. Bezdíčková
Spustit audio