Dramatický osud Masarykova odkazu. O pohnuté historii a současnosti Ústavu T. G. M.

26. březen 2018

Dvouhodinový komponovaný pořad složený z rozhovorů o historii, struktuře a zaměření Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

V roce 1932 byl Tomáš G. Masarykem založen Ústav TGM jako nadace, jejímž úkolem bylo spravovat a doplňovat knihovnu a pokračovat ve vydávání Masarykových spisů, umožňovat externí studium vědeckých pracovníků a vydávat či přispívat k vydávání výsledků jejich práce.

Po různých peripetiích v době druhé světové války a po komunistickém převratu v roce 1948 byl Masarykův ústav rámci kampaně proti Masarykovi zrušen. Rok 1968 přinesl pokus o obnovu jeho činnosti, ale normalizace ho zmařila.

Logo

V lednu 1990 rozhodl prezident Václav Havel na základě návrhu Masarykovy společnosti obnovit Ústav T. G. Masaryka.

V roce 1995 vzniklo vedle nadace Ústav TGM pracoviště Masarykův ústav a Archiv AV ČR, který převzal správu archivu a knihovnu a jako samostatné pracoviště AV ČR dal prostor masarykovským bádáním v širších kontextech.

Autor pořad Miroslav Buriánek nás atraktivní formou reportážní féerie provede konkrétními místy budovy ústavu v doprovodu jeho ředitele PhDr. Luboše Velka.

Pořad uvádíme v rámci vltavského projektu Československý rok.

autor: Miroslav Buriánek
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...