Dramatický osud Masarykova odkazu. O pohnuté historii a současnosti Ústavu T. G. M.

Poslední zvolení T. G. Masaryka prezidentem (Velká síň Rudolfina 24. května 1934)
Poslední zvolení T. G. Masaryka prezidentem (Velká síň Rudolfina 24. května 1934)

Dvouhodinový komponovaný pořad složený z rozhovorů o historii, struktuře a zaměření Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

V roce 1932 byl Tomáš G. Masarykem založen Ústav TGM jako nadace, jejímž úkolem bylo spravovat a doplňovat knihovnu a pokračovat ve vydávání Masarykových spisů, umožňovat externí studium vědeckých pracovníků a vydávat či přispívat k vydávání výsledků jejich práce.

Po různých peripetiích v době druhé světové války a po komunistickém převratu v roce 1948 byl Masarykův ústav rámci kampaně proti Masarykovi zrušen. Rok 1968 přinesl pokus o obnovu jeho činnosti, ale normalizace ho zmařila.

Tomáš Garrigue Masaryk

V lednu 1990 rozhodl prezident Václav Havel na základě návrhu Masarykovy společnosti obnovit Ústav T. G. Masaryka.

V roce 1995 vzniklo vedle nadace Ústav TGM pracoviště Masarykův ústav a Archiv AV ČR, který převzal správu archivu a knihovnu a jako samostatné pracoviště AV ČR dal prostor masarykovským bádáním v širších kontextech.

Autor pořad Miroslav Buriánek nás atraktivní formou reportážní féerie provede konkrétními místy budovy ústavu v doprovodu jeho ředitele PhDr. Luboše Velka.

Pořad uvádíme v rámci vltavského projektu Československý rok.