Dramatický osud Masarykova odkazu. O pohnuté historii a současnosti Ústavu T. G. M.

26. březen 2018

Dvouhodinový komponovaný pořad složený z rozhovorů o historii, struktuře a zaměření Masarykova ústavu a Archivu AV ČR.

V roce 1932 byl Tomáš G. Masarykem založen Ústav TGM jako nadace, jejímž úkolem bylo spravovat a doplňovat knihovnu a pokračovat ve vydávání Masarykových spisů, umožňovat externí studium vědeckých pracovníků a vydávat či přispívat k vydávání výsledků jejich práce.

Po různých peripetiích v době druhé světové války a po komunistickém převratu v roce 1948 byl Masarykův ústav rámci kampaně proti Masarykovi zrušen. Rok 1968 přinesl pokus o obnovu jeho činnosti, ale normalizace ho zmařila.

Logo

V lednu 1990 rozhodl prezident Václav Havel na základě návrhu Masarykovy společnosti obnovit Ústav T. G. Masaryka.

V roce 1995 vzniklo vedle nadace Ústav TGM pracoviště Masarykův ústav a Archiv AV ČR, který převzal správu archivu a knihovnu a jako samostatné pracoviště AV ČR dal prostor masarykovským bádáním v širších kontextech.

Autor pořad Miroslav Buriánek nás atraktivní formou reportážní féerie provede konkrétními místy budovy ústavu v doprovodu jeho ředitele PhDr. Luboše Velka.

Pořad uvádíme v rámci vltavského projektu Československý rok.

autor: Miroslav Buriánek
Spustit audio