Czesław Miłosz: O štěstí

15. květen 2006

V cyklu Psáno kurzívou uvádíme úryvek z úvahy polského básníka, prozaika, esejisty a překladatele, nositele Nobelovy ceny. Z překladu Josefa Mlejnka připravil Jiří Vondráček. V režii Vlada Ruska účinkuje Josef Somr.

Polský básník, prozaik, esejista a překladatel Czesław Miłosz, nositel Nobelovy ceny a mnoha polských i zahraničních ocenění, se narodil 30. 6. 1911 v Šetejnach na Litvě. Vystudoval práva ve Vilniusu, v letech 1934-1935 pobýval na stipendiu ve Francii. Mezi lety 1935-1937 působil jako redaktor rozhlasu ve Vilniusu a další dva roky ve Varšavě. V roce 1939 byl válečným zpravodajem, dostal se do Rumunska. V roce 1940 se vrátil do Vilniusu, pracoval jako vrátný, potom žil ve Varšavě a účastnil se ilegální práce.

Po porážce Varšavského povstání v letech 1944-1945 bydlel v Krakově. Od roku 1946 pracoval na polském konzulátu v New Yorku a jako kulturní atašé ve Washingtonu, od roku 1950 byl prvním tajemníkem velvyslanectví PLR v Paříži. V roce 1951 požádal o politický azyl. Od roku 1956 žil v USA. V letech 1961-1981 byl profesorem slovanských jazyků a literatur na Kalifornské univerzitě v Berkeley, ve školním roce 1981-1982 vedl katedru Eliota Nortona na Harvardské univerzitě. Po třiceti letech navštívil roku 1981 Polsko, od 90. let trávil letní měsíce v Krakově, kde 14. srpna 2004 zemřel.

Spustit audio