Co se skrývá za mondénní image autora geniálního díla? Marcel Proust a jeho Hledání ztraceného času

16. listopad 2022

Číst, nebo nečíst Hledání ztraceného času Marcela Prousta? Na tuto a mnohé další otázky hledá odpovědi autorka pořadu Večer na téma Veronika Jošková Štefanová, která společně s filozofem a překladatelem Josefem Fulkou a romanistkou Evou Voldřichovou Beránkovou odkrývá méně známá fakta o životě i díle francouzského spisovatele. Zároveň rozvíjí úvahy, které demytizují jeho románový opus. Premiéru poslouchejte on-line po dobu čtyř týdnů po odvysílání.

Dne 18. listopadu si připomeneme 100 let od úmrtí autora, který se do literárních dějin vepsal monumentálním románovým cyklem Hledání ztraceného času. Do Paříže, na místa spojená s Proustovým životem, zavítáme společně s Marií Sýkorovou. Posluchač se může zaposlouchat do hudby Richarda Wagnera, jehož Marcel Proust hluboce obdivoval. V pořadu zazní také ukázky z díla Hledání ztraceného času, románu Jean Santeuil a eseje z knihy Zamyšlení nad Saint Beuvem.

Hledání ztraceného času

Svět Swannových, Ve stínu kvetoucích dívek, Svět Guermantových, Sodoma a Gomora, Uvězněná, Zmizelá Albertina a Čas znovu nalezený. Sedm svazků monumentálního Hledání ztraceného času. „Proust dokáže své čtenáře právě tak uhranout jako znechutit. Rozměrnost románového cyklu, komplikovanost proustovské věty, pověstná délka jeho souvětí a jeho ‚stylistická‘ magie, pomocí níž se autor snaží zachytit složitosti vjemů a psychických stavů,“ vyjádřil se k románu Hledání ztraceného času Josef Fulka. Zároveň ale dodává, že: „Proustovská analýza citů a utrpení s nimi spojeného přivádí čtenáře do halucinačního, takřka psychotického světa, v němž se subjektivní blud mísí s realitou, zaplavuje ji a zcela přetváří.“

Pařížský rodák Marcel Proust

Marcel Proust se narodil 10. července 1871 v Auteuil, v 16. pařížském obvodu v domě svého prastrýce. Otec Achille Adrien Proust byl prominentní patolog a epidemiolog. Matka Jeanne Clémence Weilová, sečtělá a umění milovná žena, pocházela z bohaté a kultivované židovské rodiny. Marcel Proust vstoupil 2. října 1882 na Condorcetovo Lyceum. Bylo mu jedenáct let. S výjimkou exaktních věd dosahoval slušných výsledků. Nebyl špatným studentem, ale nebyl ani premiantem. Psal a publikoval od útlého věku. Zabýval se i zakládáním časopisů. První časopis vyšel roku 1888, jednalo se o La Revue verte vydanou v jediném exempláři, určeném k tomu, aby koloval mezi abonenty.

Do Paříže, na místa spojená s Proustovým životem, nás zavede vltavský Večer na téma.

Spustit audio

Související