Centrum rostlinné diverzity PLADIAS

03287356.jpeg
03287356.jpeg
Čeští botanikové pracují na projektu, jehož cílem je aktualizovat údaje o rostlinách na našem území, propojit tato data s mezinárodními databázemi a zpřístupnit na internetu odborníkům i laikům.

Čeští botanikové mají k dispozici bohaté údaje o rostlinách ve střední Evropě – podle Botanického ústavu Akademie patří tato data k nejlepším v celosvětovém měřítku. Naše země tak představuje ideální modelové území pro výzkum vývoje rostlinné rozmanitosti neboli diverzity v mírném zeměpisném pásmu. Aby bylo možné některé její aspekty ještě důkladněji probádat, je zapotřebí hlouběji zpřístupnit různé zdroje informací.

S tímto cílem vznikl unikátní projekt Excelence: Centrum analýzy a syntézy rostlinné diverzity (PLADIAS). V jeho rámci se podle vedoucí Úseku ekologie rostlin Botanického ústavu AV ČR v Třeboni docentky Jitky Klimešové poprvé propojí všechna dostupná data o flóře a vegetaci na území České republiky do jediné databáze. Ta bude propojena i s mezinárodními databázemi, což otevře nové možnosti výzkumu.