Celonárodní čtení Bible

Bible21 s ilustracemi Aleše Lamra

Způsobem, jak překonat bariéru mezi církví a společností by mohlo být Celonárodní čtení Bible. Začátkem týdne proběhne v Praze a od 2. - 4. dubna na nejrůznějších, většinou profánních místech celých Čech a Moravy. Půjde tak o jisté neoficiální vyvrcholení Března - měsíce čtenářů. První ročník celonárodního čtení Bible proběhl už vloni, po vydání Bible21 - nového překladu Písma, který vychází vstříc dnešnímu čtenáři. Ivana Myšková po včerejší tiskové konferenci požádala překladatele Bible21 Alexandra Fleka nejprve o připomenutí prvního ročníku akce, která, jak sám říká, má mít spíše než religiózní, smysl kulturně osvětový.