Bohumil Kubišta a jeho grafické dílo

11. září 2014

První souborná výstava grafického díla malíře Bohumila Kubišty (1884-1918) je instalována v nových prostorách Galerie Zdeněk Sklenář v Salvátorské ulici na Starém Městě v Praze. Výstavu můžete navštívit do 12. října.

Před 130 lety - 21. srpna 1884 - se ve Vlčkovicích narodil malíř, grafik a autor teoretických a kritických statí o výtvarném umění Bohumil Kubišta, účastník obou výstav Osmy a jeden z nejvýznamnějších představitelů české kuboexpresivní malby.

Výstavu doprovází reprezentativní publikaceU příležitosti unikátní výstavy vydala Galerie Zdeněk Sklenář reprezentativní publikaci. Její autorkou, stejně jako kurátorkou výstavy je historička umění Mahulena Nešlehová z Ústavu dějin umění Akademie věd České republiky. Kniha spolu s bohatým obrazovým doprovodem přináší celou řadu nových poznatků, upřesňuje vročení některých děl a poprvé v ucelenosti a v rámci dobových a historických souvislostí zhodnocuje umělcovu grafickou tvorbu.

03204967.jpeg

Pouze grafika je vystavena poprvé„Nelze říci, že Kubištova grafika nebyla vystavována,“ objasňuje unikátní počin Mahulena Nešlehová, „byla zařazována do jeho souborných i tematických výstav, ale vždy s určitým výběrem. Dosud nebyla věnována pozornost speciálně jeho grafické tvorbě, z níž se zachovalo kolem dvaceti grafik.“

Grafické školy, vzory, techniky„Bohumil Kubišta,“ hovoří dál kurátorka výstavy a autorka reprezentativní publikace, „se začal grafikou zabývat od roku 1904 a víceméně nesoustavně, spíš příležitostně se jí věnoval až do roku 1918, Zprvu se věnoval technice leptu, jejíž znalost nabyl v soukromé škole významného rytce a grafika Eduarda Karla, kterou právě od roku 1904 Kubišta navštěvoval. Od svého učitele také nabyl hluboký vztah k dílu Rembrandtovu. Ke grafice se pak vrátil v době první světové války, ale to už volil jiné techniky, daleko přímější. Ovšem tyto práce jsou považovány za vrchol Kubištova grafického umění.“

Spustit audio