Bohumil Hrabal: Bambini di Praga 1947

02733219.jpeg

Četba na pokračování z prózy českého spisovatele. V novele ze sbírky próz Pábitelé (1964) sledujeme scény z působení podvodných pojišťováků. Premiéru uvádíme ke 100. výročí autorova narození: Bohumil Hrabal se narodil 28. března 1914 v Brně-Židenicích.

„Ve svých nejlepších pracích se Hrabal rozhodně neomezil na nějaký úzce pojatý pábitelský program. Nechává jej projít nestísněným bohatstvím představených lidských situací a nalézá teprve v nich jeho potvrzení.“ Slova literárního historika a kritika Milana Jankoviče ze stati Poetika zapisovatele, kapitola Jarmark života a řeči (1995), můžeme vztáhnout i na Hrabalovu prózu Bambini di Praga 1947 (pozor, nezaměňovat s veršovaným eposem Bambino di Praga z roku 1950!).

Hlavní část novely se odehrává v Hrabalově „městečku u vody“ o benátské noci, čímž je podtržen slavnostní, karnevalový charakter děje, dále na pražské periferii a nakonec v zahradě ústavu pro choromyslné v „Kateřinkách“.

Hlavními oběťmi domnělých pojišťovacích agentů jsou živnostníci, a spolu s vročením prózy v názvu to naznačuje nejen soumrak této vrstvy, nýbrž především soumrak demokracie vůbec.

V doslovu k výboru z Hrabalových próz Automat Svět, který vyšel r. 1966, napsal překladatel a esejista Emanuel Frynta pronikavou charakteristiku Hrabalova psaní: „Vraťme se ale k hospodské historce, k její schopnosti přemáhat slepě přikázané existenciální danosti. Zcela ve shodě s ní a touto její schopností traktuje Bohumil Hrabal takzvaný obyčejný život, když jej nepojímá v jeho povrchové šedi, nýbrž akcentuje síly, které každodennost před všedností brání. Toto je velice příznačná a původní kvalita jeho umění.“


Účinkuje:Oldřich Kaiser

Autor: Bohumil HrabalPřipravil: Jiří VondráčekRežie: Aleš Vrzák