Berlín v době, kdy se Evropa radikalizuje. Berlin Alexanderplatz v podání Tygra v tísni

8. březen 2019

Románem Alfreda Döblina Berlin Alexanderplatz se inspiroval soubor Tygr v tísni, který vytvořil stejnojmennou hudebně–scénickou adaptaci ve Vile Štvanice. Diváky tak zavádí do labyrintu slov i zvuků, které navodí atmosféru Berlína konce 20. let dvacátého století. Jedním z hlavních hrdinů je město samotné, v němž se střetává křehkost i agrese.

Berlín na konci dvacátých let dvacátého století a v centru dění Alexanderplatz, plný hospod i starých domů, které nahrazují nové, je místem, kde se střetávají komunistické, anarchistické a fašistické ideologie. Inscenace Berlin Alexanderplatz souboru Tygr v tísni nás zavádí do období, kdy se Evropa radikalizuje. Stejnojmenný román, který její vznik inspiroval, je považován za stěžejní dílo německé meziválečné moderny.

Myslím, že podstatní jsou především lidé, o kterých ta kniha vypráví. Vypráví o spodině, vypráví drastický příběh o lidech, kteří se dopouštějí velmi drastických činů, přesto k nim cítíme lásku a soucit. Navíc vidíme, jakou roli hrají ve společnosti v rámci kulturně-společenského vývoje. Je zřetelné, že na jejich hlas by se nemělo zapomínat.
Marie Nováková

Berlin Alexanderplatz

Hrdinové inscenace Berlin Alexanderplatz podle Marie Novákové nejsou šlechtici, vzdělanci, rozervanci ani umělci. A přesto mají tito bezvýznamní lidé rozměr antických hrdinů. Režisér Ivo Kristián Kubák se Döblinovým románem inspiruje i v rovině zvukové a obrazové. Vnímá ho jako obraz, jako velkolepou montáž, ve které se mísí hluky a výkřiky tepajícího velkoměsta. Inscenaci Berlin Alexanderplatz pak představuje jako hudebně-scénickou skladbu.

V první řadě se opíráme o to, že je to dílo expresionistické. Je to dílo, ve kterém Berlín není jen v titulu, ale je také titulní postavou. My ho personifikujeme v první půli do chóru a snažíme se naplnit to, co Döblin v tom románu, tedy skrumáž zvuků a pocitů. Ve Vile Štvanice se snažíme fungovat trochu objevněji, tedy rozehráváme celé přízemí. O hudební složku se stará Jan Hovorka, perkusista, hudební skladatel a hráč na klávesové nástroje.
Ivo Kristián Kubák

Berlin Alexanderplatz

Stejně jako v románu i v inscenace je ústřední postavou příběhu Franc Biberkopf, pasák, zloděj a trestanec, který se rozhodl stát se slušným člověkem, ale není mu přáno.

Franc Biberkopf je originální hrdina v dějinách literatury, protože je to ne příliš chytrý, ne příliš ambiciózní, ne příliš aktivní a naivní zločinec. Ale je to hrdina, kterého může semílat chaos velkoměsta, ve kterém se nevyzná a ve kterém hledá životní a ideologickou cestu.
Marie Nováková

Spustit audio