BáSnění Zuzany Gabrišové

10. červen 2024

Petr Čermáček, Marie Vlachová, Leontina Federová nebo Vladimír Houdek – texty těchto autorů si vybrala básnířka Zuzana Gabrišová do své řady BáSnění.

Připravil: Dominik Mačas
Natočeno: 2020

Zuzana Gabrišová vystudovala na Masarykově univerzitě v Brně anglistiku a bohemistiku a na Univerzitě Palackého v Olomouci získala doktorát z české literatury. Předmětem jejího dlouhodobého zájmu jsou české básnířky. Vydala básnické sbírky O soli (Větrné mlýny, 2004), Těžko říct (Weles, 2013), Ráno druhého dne (dybbuk, 2015) a Samá studna (dybbuk, 2019). Edičně připravila výbor poezie Simonetty Buonaccini Na chůdách snu (dybbuk, 2016) a antologii českých básnířek 20. a 21. století Milá Mácho (Větrné mlýny, 2022).

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Petr Čermáček: Mezi břehy (ze sbírky Vlnolam, HeWer 2018)
  • Marie Valachová: Tam mě nechte ležet (z rukopisů uložených v knihovně Libri prohibiti)
  • Leontina Federová: Koncentrák (ze sbírky Je to tak těžké uvěřit, soukromý tisk 1946)
  • Zuzana Gabrišová: bez názvu Jako když jde poutník… (z rukopisu, 2020)
  • Vladimír Houdek: úryvek Rmut… (báseň v próze Bílé šaty, Ausdruck Books 2011)
Spustit audio