BáSnění Petra Veselého

15. srpen 2022

Který autor přivedl malíře a básníka Petra Veselého ke čtení poezie? A které jsou jeho oblíbené básně? Poslechněte si jeho výběr v pořadu BáSnění.

Petr Veselý (1953) je absolventem pražské AVU (1973–79). Působil na Katedře výtvarné výchovy PF MU v Brně (1982–1992), na FaVU VUT v Brně (19921995, 20022007 jako vedoucí ateliéru Malířství 1). Od roku 1995 vede obor Malířství na Střední škole umění a designu a Vyšší odborné škole restaurátorské v Brně. V roce 1993 se habilitoval pro obor malířství. 

Samostatně v posledních letech vystavoval např. v Galerii Rudolfinum (Malá galerie) v Praze (2015), ve Wannieck Gallery v Brně (2011), v Topičově salonu v Praze (2009) nebo v Domě umění města Brna (2008). Vystavuje i v zahraničí a jeho díla jsou součástí řady veřejných i soukromých sbírek.

Petr Veselý působí také jako kurátor, připravil např. výstavy Zpřítomnění v Dolních Kounicích 1996–2014), …a jiné věci a Strom – pocta Jindřichu Pruchovi (Galerie Caesar v Olomouci a Uherské Hradiště 2013 a 2016), Zlatý věk (Dům umění v Brně 2014), Tváře krajiny (věnovanou Václavu Rabasovi, Rakovník 2015), Pokojíčky (Mikulov 2016), Okno před záclonou (Jihlava 2018). 

Od roku 1996 členem Umělecké besedy, Tovaryšstva malířského (Kokolia, Kvíčala, Steklík – od roku 1986) a TTklubu. 

V roce 2009 se stal Petr Veselý laureátem Ceny města Brna za oblast výtvarného umění. Rok předtím obsadil 10. místo v anketě Osobnost roku ve výtvarném umění. 

V roce 2014 vydal v nakladatelství Větrné mlýny básnickou sbírku  Jundrov. Verše publikoval také časopisecky (Rozrazil, Host, Weles, Romboid ad.) a v literárních pořadech Zelný rynk na stanici Český rozhlas Brno a Svět poezie a Sladké je žít na stanici Vltava. 

Je zastoupen v antologiích Nejlepší české básně v roce 2014 a Krátká báseň (2020). 

Ilustroval básnické sbírky svých přátel Zdeňka Volfa, Víta Slívy, Norberta Holuba, Martina Stöhra, Milana Laučíka a dalších.

Pro stanici Vltava Petr Veselý do současnosti připravil téměř stovku scénářů k literárním pořadům Souzvuk, Svět poezie, Osudy, Povídka, Četba na pokračování nebo Sladké je žít.

Žije v Brně-Jundrově. 

S autorem připravil Dominik Mačas.
Natočeno v roce 2020.

ÚDAJE O VYDÁNÍ

František Halas: Melancholie (ze sbírky Dokořán, Melantrich 1936)
Petr Veselý: úryvek z básně bez názvu Říp míjím… (ze sbírky Jundrov, Větrné mlýny 2014)
Emil Juliš: Cesta (výbor Nevyhnutelnosti, Torst 1996)
Karel Hynek Mácha: úryvek z Pouti krkonošské (Lidová demokracie 1959)
Vítězslav Hálek: úryvek z básně Děvče z Tater (Lorenz 1905)
Leoš Janáček: úryvek z črty Moje děvče z Tater (Fejetony z Lidových novin, Krajské nakladatelství v Brně 1958)
Vladimír Holan: úryvek ze skladby Terezka Planetová (František Borový 1943)
Petr Veselý: Věty (ze sbírky Jundrov, Větrné mlýny 2014)
Petr Veselý: bez názvu Před mnoha lety… (ze sbírky Jundrov, Větrné mlýny 2014)
János Pilinszky: Stačí (ze sbírky Ortel, Mladá fronta 1999, překlad Jana Štroblová)
Spustit audio