SERIÁL

BáSnění Lubomíra Machaly

Lubomír Machala

Literární historik, kritik a překladatel Lubomír Machala vybírá poetické texty, které ho oslovily.

První díl BáSnění Lubomíra Machaly nemůžeme z autorskoprávních důvodů umístit na web:

  • Robert Graves: Příznaky lásky

Lubomír Machala (*1958) vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci (čeština a občanská nauka). Absolvoval 1982 prací Vývojové tendence české prózy 70. let. Poté pracoval na katedře bohemistiky a slavistiky FF UP, od roku 2004 vede Katedru bohemistiky. V roce 2010 jmenován profesorem. Přednášel v řadě evropských zemí (mj. Slovensko, Polsko, Chorvatsko, Slovinsko, Rakousko, Maďarsko, Itálie, Švýcarsko). V letech 1997–2007 byl dramaturgem a moderátorem Literárního festivalu na knižním veletrhu Libri v Olomouci. Založil časopis Bohemica Olomucensia (šéfredaktor 2009–2011, opět od 2015), je členem redakční rady časopisu Zrkadlenie. V roce 2014 založil a následně každoročně organizuje Letní školu bohemistiky, určenou především učitelům českého jazyka a literatury, ale také všem dalším zájemcům o aktuální dění v bohemistice.

Vydal monografie Průvodce po nových jménech české poezie a prózy 19901995 (1996), Literární bludiště. Bilance polistopadové prózy (2001), Olomoucká polistopadová poezie a próza (2013), autorsky a editorsky se podílel na mnoha kolektivních pracích: např. Panorama české literatury. Literární dějiny od počátků do současnosti (1994, 2. přeprac. vyd. jako multimediální aplikace 2008, a jako dvoudílná knižní verze 2015). Dále se podílel na publikacích Dějiny české literatury 1945–1989. IV (1969–1989) (2008), V souřadnicích volnosti. Česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích (2008), Dějiny Olomouce. 2. svazek (2009) i lexikografických příruček, např. Slovník českých spisovatelů od roku 1945. 1 a 2 (1995, 1998), Slovník slovenských spisovatelů. (1999, 2. přeprac. vyd. 2005), Slovník českých spisovatelů (2. přeprac. vyd. 2005). Na pětidílném naučném seriálu České televize Křižovatky současné české literatury (1995) se podílel jako spoluautor a odborný poradce. V roce 2017 vyšel jeho překlad povídkového cyklu Telegram slovenského literárního vědce a prozaika Stanislava Rakúse.

S autorem připravila Petra Hynčíková.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Taťjana Lehenová: Malá nočná mora (Mikula, Valér a Moračík Štefan, eds. Básne na telo. Moderná slovenská erotická poézia. Slovenský spisovateľ, Bratislava 1989)
  • Emanuel Frynta: Topič (ze sbírky Písničky bez muziky. Argo, 2010)
  • Milan Kozelka: Dream team (ze sbírky Teteliště zmrdů. Nakl. JT´s, 2012)
  • Jiří Materna/PC: Píseň podzimu (ze sbírky Poezie umělého světa. Backstage Books, 2016)
Spustit audio