BáSnění Josefa Jařaba

21. březen 2022

Amerikanista, literární historik a teoretik, překladatel Josef Jařab vybírá inspirativní texty.

21.03.2022

Druhý, čtvrtý a pátý díl BáSnění Josefa Jařaba nemůžeme z autorskoprávních důvodů umístit na web:

  • Elisabeth Bishopová: Umění ztrácet
  • Nikky Giovanniová: Bytí a nicota
  • Charles Bukowski: Poznámka ke složení mas

Josef Jařab (*1937) pochází z Hlučínska. Vystudoval anglistiku a rusistiku v Olomouci (1955–59). Poté pracoval jako pedagog v Ostravě, Teplicích nebo Prešově. Od roku 1972 zakotvil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 1968 získal americké stipendium a vedl semináře na Newyorské a Brandeisově univerzitě. Stipendium si nesměl prodloužit kvůli nátlaku totalitních úřadů, které hrozily konfiskací majetku a emigrací. Josef Jařab se vrátil na olomouckou univerzitu. Profesorem se mohl stát až po pádu režimu. V listopadu 1989 byl prvním pedagogem, který podpořil studentskou stávku. Zanedlouho byl zvolen rektorem Univerzity Palackého. V následujících letech se podílel na její posttotalitní renesanci. Usiloval o moderní způsoby výuky a myšlení. Prosadil vznik Centra srovnávacích kulturních studií. Do Olomouce přivedl mnoho osobností světové kultury a literatury (Gary Snyder, Galway Kinnell, Robert Stone nebo Allen Ginsberg, který v roce 1993 v Olomouci několik týdnů přednášel). V roce 1996 ocenila mezinárodní porota olomouckou univerzitu prestižní cenou Hannah Arendtové jako nejlepší z 25 institucí, které se snažily v exkomunistických zemích o reformu vzdělávání a vědy.

Zabývá se dějinami americké literatury, zvláštní pozornost věnuje černošskému písemnictví a jeho místu v severoamerickém kulturním kontextu. Publikuje vědecké články, stati a studie v odborném tisku a knižně. Velkou pozornost věnuje rovněž popularizaci svého oboru, působí jako překladatel, recenzent a editor. Je autorem, spoluautorem nebo editorem více než třiceti knih, sbírek esejů a antologií, většinou z oblasti americké a anglické literatury a literární teorie, kulturního pluralismu a multikulturalismu.

Byl senátorem Parlamentu České republiky za obvod Olomouc (1996–1998) a za obvod Opava (2000–2006). Působil jako hostující profesor na Harvard University (1989) a několik měsíců přednášel na univerzitě v americkém státu Oregon (2009). V roce 2017 získal Stříbrnou pamětní medaili Senátu ČR.

S autorem připravila Petra Hynčíková.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Jan Skácel: dvě básně (ze sbírky Smuténka.  Nakl. Vyšehrad, 2013)
  • Václav Burian: Dokud (ze sbírky Blankyt půlnoci. Nakl. HOST, 2007)
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...