BáSnění Josefa Jařaba

21. březen 2022

Amerikanista, literární historik a teoretik, překladatel Josef Jařab vybírá inspirativní texty.

21.03.2022

Druhý, čtvrtý a pátý díl BáSnění Josefa Jařaba nemůžeme z autorskoprávních důvodů umístit na web:

  • Elisabeth Bishopová: Umění ztrácet
  • Nikky Giovanniová: Bytí a nicota
  • Charles Bukowski: Poznámka ke složení mas

Josef Jařab (*1937) pochází z Hlučínska. Vystudoval anglistiku a rusistiku v Olomouci (1955–59). Poté pracoval jako pedagog v Ostravě, Teplicích nebo Prešově. Od roku 1972 zakotvil na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

V roce 1968 získal americké stipendium a vedl semináře na Newyorské a Brandeisově univerzitě. Stipendium si nesměl prodloužit kvůli nátlaku totalitních úřadů, které hrozily konfiskací majetku a emigrací. Josef Jařab se vrátil na olomouckou univerzitu. Profesorem se mohl stát až po pádu režimu. V listopadu 1989 byl prvním pedagogem, který podpořil studentskou stávku. Zanedlouho byl zvolen rektorem Univerzity Palackého. V následujících letech se podílel na její posttotalitní renesanci. Usiloval o moderní způsoby výuky a myšlení. Prosadil vznik Centra srovnávacích kulturních studií. Do Olomouce přivedl mnoho osobností světové kultury a literatury (Gary Snyder, Galway Kinnell, Robert Stone nebo Allen Ginsberg, který v roce 1993 v Olomouci několik týdnů přednášel). V roce 1996 ocenila mezinárodní porota olomouckou univerzitu prestižní cenou Hannah Arendtové jako nejlepší z 25 institucí, které se snažily v exkomunistických zemích o reformu vzdělávání a vědy.

Zabývá se dějinami americké literatury, zvláštní pozornost věnuje černošskému písemnictví a jeho místu v severoamerickém kulturním kontextu. Publikuje vědecké články, stati a studie v odborném tisku a knižně. Velkou pozornost věnuje rovněž popularizaci svého oboru, působí jako překladatel, recenzent a editor. Je autorem, spoluautorem nebo editorem více než třiceti knih, sbírek esejů a antologií, většinou z oblasti americké a anglické literatury a literární teorie, kulturního pluralismu a multikulturalismu.

Byl senátorem Parlamentu České republiky za obvod Olomouc (1996–1998) a za obvod Opava (2000–2006). Působil jako hostující profesor na Harvard University (1989) a několik měsíců přednášel na univerzitě v americkém státu Oregon (2009). V roce 2017 získal Stříbrnou pamětní medaili Senátu ČR.

S autorem připravila Petra Hynčíková.
Natočeno v roce 2018.

ÚDAJE O VYDÁNÍ:

  • Jan Skácel: dvě básně (ze sbírky Smuténka.  Nakl. Vyšehrad, 2013)
  • Václav Burian: Dokud (ze sbírky Blankyt půlnoci. Nakl. HOST, 2007)
Spustit audio

Více o tématu

E-shop Českého rozhlasu

Vždycky jsem si přál ocitnout se v románu Julese Verna. Teď se mi to splnilo.

Václav Žmolík, moderátor

tajuplny_ostrov.jpg

Tajuplný ostrov

Koupit

Lincolnův ostrov nikdo nikdy na mapě nenašel, a přece ho znají lidé na celém světě. Už déle než sto třicet let na něm prožívají dobrodružství s pěticí trosečníků, kteří na něm našli útočiště, a hlavně nejedno tajemství.