Arnošt Lustig: Člověk ve velikosti poštovní známky

9. květen 2020

Příběh židovského vězně, který se vzdá prominentního postavení domácího učitele syna velitele koncentračního tábora a doprovází na tragické cestě své malé svěřence. Rozhlasovou inscenaci s výbornými hereckými výkony Rudolfa Hrušínského, Josefa Patočky nebo Vítězslava Vejražky poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Dramatizace a dramaturgie: Jaroslava Strejčková
Osoby a obsazení: Plukovník Oscar Bienenstock (Vítězslav Vejražka), Karl Oberg (Rudolf Hrušínský st.), Henryk Bley (Josef Patočka), Noemi Astachová (Růžena Merunková), Poddůstojník (Vladimír Krška), První voják (Ladislav Kazda) a Druhý voják (Miloš Rozhoň)
Hudba: Miroslav Kefurt
Režie: Jiří Horčička
Natočeno: v roce 1967

Arnošt Lustig patřil do tzv. druhé vlny spisovatelů reflektujících druhou světovou válku. Jeho celoživotním autorským tématem se stal holokaust, sám prošel Terezínem i Osvětimí a o hrůzách šoa pak svědčil celým svým literárním dílem. Knižně debutoval na konci padesátých let souborem próz Noc a naděje (1958) a Démanty noci (1958).

Hrdiny Lustigových povídek a románů jsou často děti nebo staří lidé, tedy ti, kteří byli proti nacistické vyhlazovací mašinérii zvlášť ohrožení a bezbranní. Svým psaním vracel Arnošt Lustig těmto často zapomenutým obětem nejenom hlas a tvář, ale především lidskou důstojnost.

Právě tak je tomu i v rozhlasové dramatizaci Lustigovy povídky Člověk ve velikosti poštovní známky, jejíž scénář napsala dramaturgyně Jaroslava Strejčková. Židovský vězeň Henryk Bley má jako domácí učitel syna velitele židovského ghetta výsadní postavení. Výhody, které z této pozice plynou, se Bley snaží zužitkovat pro přežití celé komunity, především opuštěných židovských sirotků. Když se ale ukáže, že skupina dětí bude zařazena do transportu smrti, vzdává se jejich učitel možnosti zachránit si život a dobrovolně je na tragické cestě doprovází.

Rozhlasová inscenace, kterou natočil v roce 1967 režisér Jiří Horčička, se může pochlubit výbornými hereckými výkony Josefa Patočky, Vítězslava Vejražky a především Rudolfa Hrušínského v roli sadistického nacistického poddůstojníka Oberga.

Radioteka.cz

Spustit audio

Související