Antoine de Saint-Exupéry: Země lidí. Trosečníkem v poušti a další zážitky slavného letce a spisovatele

Země lidí je třetí Saint-Exupéryho kniha, vyšla v pařížském nakladatelství Gallimard v únoru 1939. Autor v tomto díle vypráví o své práci pro společnosti Latécoère a Aéropostale v letech 1926–1935, kdy pilotoval na dlouhých tratích letadla s poštovními zásilkami. Poslouchejte on-line po dobu jednoho měsíce po odvysílání.

Účinkuje: Jan Hartl
Připravil: Petr Turek
Překlad: Věra Smetanová
Režie: Vlado Rusko
Natočeno: 2016

Podnětem ke vzniku knihy byl dopis Andrého Gida, jenž Saint-Exupéryho vyzýval k napsání textu, který nebude souvislým vyprávěním, ale spíše souborem různých kapitol bez ohledu na časovou posloupnost a na jednotu místa, seskupením letcových pocitů, zážitků a úvah.

Autor spojil několik článků, které publikoval v tisku od roku 1936, a dopsal řadu volně souvisejících epizod. V jednotlivých kapitolách rozvíjí myšlenky a úvahy na téma smrt, přátelství, hrdinství, hledání smyslu života... Úvahami prostupují příběhy statečných pilotů Jeana Mermoze a Henriho Guillaumeta, kteří patřili k zakladatelům létání na dlouhých tratích.

Piloti Antoine de Saint-Exupéry a Henri Guillaumet

Saint-Exupéry vypráví i své vlastní zážitky z pilotování letadel, zejména havárii letadla v libyjské poušti, strádání žízní a následné setkání s beduínem, který letcům zachrání život.

Ocenění

Kniha byla záhy odměněna Velkou cenou za román, udílenou Francouzskou akademií, byť formálně, z hlediska literární vědy, o román nešlo. Pod názvem Wind, Sand and Stars vyšla kniha v USA již v červnu 1939 a stala se velmi úspěšným titulem francouzského spisovatele.

Natáčení hry Pokušení svatého Vojtěcha, Jan Hartl

Autorovi však šlo o mnohem více než jen o napsání další knihy s leteckou tematikou, o reportážní literaturu faktu. Na pozadí leteckých dobrodružství se tázal po smyslu života moderního člověka, psal o metafyzické úzkosti, o zodpovědnosti, o tom, v čem spočívá velikost člověka. Psal stylem básnickým, reportážním i filozofujícím.

A málokterý autor tak jako Saint-Exupéry svým životem a dílem dosvědčil takovou shodu mezi slovem a činem. Pro tyto kvality jeho tvorby má smysl se k jeho dílu vracet i dnes. A patrně tomu tak bude i nadále, možná dokonce stále více...

autor: tur
Spustit audio