Anime immortali

17. březen 2023

Nové sólové album argentinského kontratenoristy Franca Fagioliho. Hodnocení připravila Helena Havlíková.

(…) Fagioli má pro takové árie předpoklady nejen díky technické hbitosti při intonační jistotě, ale daří se mu vnášet do interpretace velmi výrazně i emoce. (…) Nahrávka s Mozartovými áriemi psanými pro kastráty je sice Fagioliho debutem u labelu Pentatone, ale zdaleka není jeho prvním sólovým albem. Už v roce 2014 vyšlo jeho CD s áriemi psanými pro kastráta Caffarelliho – mnohé z nich v novodobých premiérách. (…) Pro mozartovské album se jeho spolupracovníkem stal neméně vyhlášený Kammerorchester Basel. Jeho repertoár má sice široký přesah až do současnosti, ale z nahrávky je zřejmé, že se pod vedením koncertního mistra Daniela Barda s jistotou pohybuje i v mozartovském repertoáru a podporuje Fagioliho v jeho snaze o expresivní vyjádření afektů. (…)

Spustit audio