Alt - pravý hlas bel canta. Pěvecké umění v ideální formě

12. leden 2019

Bel canto není jen krásný zpěv. Je to umění, jak zpěvem vyjádřit veškeré emoce i beze slov. Zpěvák a hlasový pedagog i teoretik Dan H. Marek se ve své knize „Alt - pravý hlas bel canta" zabývá především barokní érou, kdy vzniklo pěvecké umění v dnešním slova smyslu. 

Bel cantem – v užším a snad i pravém významu – se rozumí umění provozovat operu od doby jejího vzniku až po přelom baroka a klasicismu s přesahem k Rossinimu. To je velmi stručná definice doby a především operního stylu, kterému se věnuje Markova obsáhlá studie i tento pořad.

Alto – The Voice of Bel Canto přináší zasvěcený pohled na vývoj pěveckého umění od počátků opery až po dnešek. Kniha vyšla v londýnském nakladatelství Rowman & Littlefield.

Skladatelé po dobu více než dvou set let psali hudbu ve střední poloze, aby vyhovovala altům – ať už mužským nebo ženským.
Dan H. Marek

„Ječení vysokých tónů bylo zcela mimo pozornost a sopránové ‚divy‘ zaznamenaly vzestup až na začátku devatenáctého století. Basy a tenory byly určeny pro charakterní role. Můžeme tedy po pravdě říci, že právě alt byl pravým hlasem bel canta.“

Mezi roky 1600 až 1800 byly objeveny a popsány prakticky všechny pěvecké techniky. Zrodil se profesionální operní zpěv i operní hvězdy se vší krásou, riziky i nešvary, které k nim dodnes patří. Dan H. Marek ve své knize pokračuje přes devatenácté století až k začátku dvacátého, věnuje se altům ve velké francouzské opeře, u Wagnera i u Strausse. Uvádí také přehled životopisů nejslavnějších zpěvaček současnosti.

Operní reflexe uvádějí části Markovy studie poprvé přeložené do češtiny. Ukázky z éry vrcholného bel canta zpívají Joyce DiDonato a Cecilia Bartoli. Autory hudby jsou Georg Frideric Händel, Antonio Vivaldi, Claudio Monteverdi, Niccolò Porpora, Giuseppe Maria Orlandini, Riccardo Broschi a Carl Heinrich Grau.

autor: Boris Klepal
Spustit audio