Franz Schreker. Medailon německého skladatele, úzce spjatého s někdejším Novým německým divadlem v Praze