Zapomenutí židovští autoři. Nová kniha 42 hvězd mezi nebem a zemí připomíná spisovatele, novináře nebo dramatiky

Zapomenutí židovští autoři: Židé žili na našem území odnepaměti, jako národnost je uznal až Masaryk

Řada jmen novinářů či spisovatelů židovského původu upadla v zapomnění, přestože tyto osobnosti byly ve své době známými a často velmi váženými. Jedním z nich byl lékař a cestovatel z Mořiny u Karlštejna Jakob Eduard Polak. Narodil se v roce 1818. 

„Medicínu dostudoval ve Vídni a poté se stal součástí expedice, která se vydala na dvůr perského šáha. Stal se pak jeho osobním lékařem,“ popisuje jeden z autorů knihy gymnaziální a univerzitní pedagog David Venclík. Polak je podle něj zajímavý ve svém hledání identity.

Spoluautorka knihy, literární redaktorka Kateřina Voborská, která se dlouhodobě zabývá židovskou tematikou, připomíná, že Židé žili na českém území po mnoho staletí. „Ale až po revolučním roce 1848 bylo židovské obyvatelstvo zrovnoprávněno. Židé mohli vyjít ven z ghett, podílet se na životě v akademické či vědecké sféře.“ Stejně tak i zkraje 20. století pokračovali Židé ve svém hledání identity. „Velmi pomohlo, když prezident Tomáš G. Masaryk uznal Židy jako národnost, což v té době nebylo v evropských státech zvykem,“ říká Kateřina Voborská. I tak ale pokračovaly antisemitské útoky, se kterými se příslušníci židovské komunity potýkali odnepaměti.

autor: Kateřina Havránková
Spustit audio