Zahajovací koncert sezony: S rozhlasovými symfoniky vystoupila přední houslistka María Dueñas

2. říjen 2023

Během večera zazněl Koncert pro housle a orchestr Ericha Wolfganga Korngolda a Symfonie č. 1 Titan Gustava Mahlera a jeho prázdninové symfonie. 

Rodačka ze španělské Granady na sebe upozornila ví­tězstvím v Mezinárodní soutěži Yehudi Me­nuhina a v současné době vystupuje v nej­prestižnějších koncertních sálech světa. V čes­kém debutu zahraje na nástroj z dílny Anto­nia Stradivariho virtuózní Koncert pro housle a orchestr Ericha Wolfganga Korngolda.

Erich Wolfgang Korngold: Koncert pro housle a orchestr
Gustav Mahler: Symfonie č. 1

Petr Popelka dirigent
María Dueñas housle

Slovem provází Jitka Novotná 

V druhé polovině večera Petr Popelka poprvé se svým SOČRem uvedl Gustava Mahlera. Od rodáka z Kališť na Vysočině zazněla monu­mentální Symfonie č. 1 zvaná Titán, plná dramatických momentů, niterné lyriky i od­kazů na lidovou hudbu.

autor: SOČR
Spustit audio