Suk–Dvořák–Martinů. Dirigent Petr Altrichter uvedl s rozhlasovými symfoniky hudbu českých skladatelů tří generací

29. duben 2024

Renomovaný dirigent Petr Altrichter uvede s rozhlasovými symfoniky hudbu českých skladatelů, které spojuje vztah učitel-­žák. 

PROGRAM

Josef Suk: Fantastické scherzo, op. 25
Antonín Dvořák: Zlatý kolovrat, symfonická báseň, op. 109
Bohuslav Martinů: Česká rapsodie, H 118

Petr Altrichter dirigent
Svatopluk Sem baryton
Daniela Valtová Kosinová varhany
Český filharmonický sbor Brno
Petr Fiala sbormistr

Josef Suk, jehož brilantní Fantastické scherzo vyslechneme úvodem, byl žákem Antonína Dvořáka, autora symfonické básně Zlatý kolovrat, inspirované stejnojmen­nou baladou ze sbírky Kytice Karla Jaromíra Erbena.

Večer vyvrcholí Českou rapsodií, kantátou pro baryton, varhany a orchestr. Mladý Bohuslav Martinů, žák Josef Suka, ji složil v roce 1918, kdy Československo zís­kalo samostatnost. Ve vlasteneckém díle zpra­coval text biblického žalmu, báseň Čechy Jaroslava Vrchlického i Svatováclavský cho­rál. Dílo věnoval spisovateli Aloisi Jirsákovi. Úspěšná premiéra se odehrála v roce 1919 za přítomnosti prezidenta nově vzniklé republiky Tomáše Garrigua Masaryka.

autor: SOČR
Spustit audio

Související