Za Vladimírou Čerepkovou

Literární svět zarmoutila zpráva o odchodu básnířky a výtvarnice Vladimíry Čerepkové, která bývá spolu s Václavem Hrabětem a Inkou Machulkovou řazena k české obdobě beatnické poezie.

První básně publikovala časopisecky už v šestnácti letech. Svou knižní prvotinu Ryba k rybě mluví vydala v Československém spisovateli v roce 1969, ve svých třiadvaceti letech. Ve stejném roce emigrovala do Francie, kde se také setkávala s českými básníky, např. s Jiřím Kolářem nebo Petrem Králem, který do Paříže odešel hned po sovětské invazi a kterého Ivana Myšková poprosila o vzpomínku.

Jsem zimní derviš/ zimní dech/ jsem zimní les/ a ztrácím dech – napsala Vladimíra Čerepková ve své poslední sbírce z roku 2008, která uzavřela její dílo.