Z Polska: O festivalománii

4. srpen 2009

Historie městečka Kazimierz, přesněji Kazimierz Dolny, sahá do jedenáctého století. Místo, které dnes náleží do lublinského vojvodství, se svým přízviskem chtělo odlišit od Kazimierze u Krakova. A zároveň naznačuje, že leží na dolním toku Visly. Kdysi to bylo bohaté město, které žilo z dopravy zboží po řece, jež byla splavná až do Gdaňska.

Tu dávnou slávu, kterou ukončila švédská okupace, připomínají ruiny zámku nad městem, měšťanské renesanční domy na rynku a špýchary u řeky. Po třicetileté válce se tu usazovali arménští, řečtí a židovští obchodníci, ale původní význam místa už neobnovili. Zhruba před sto lety objevili půvab městečka umělci. Zrodila se tu celá umělecká kolonie. A mezi světovými válkami se malíři z okruhu pedagogů a žáků varšavské Škole krásných umění, kteří sem na léto zajížděli, dokonce sdružili do Bratrstva svatého Lukáše. Společně vystavovali poprvé roku 1928 ve slavné varšavské síni Zacheta. A také se společně podíleli na výzdobě zaoceánských parníků Pilsudski a Batory, chlouby meziválečného Polska.

V posledních letech se Kazimierz Dolny stal místem hned několika letních festivalů. Právě o uplynulém víkendu začala přehlídka nazvaná Dva břehy - kromě Kazimierze se totiž koná i na protilehlém břehu Visly, v městečku Janowiec. Obří renesanční zámek nad Janowiecem náležel stejným pánům jako ten kazimierzský. Původně byl stejně rozsáhlý jako krakowský Wawel, se sedmi velkými sály a 98 pokoji. V časech lidového Polska to byl jediný zámek v zemi se soukromým majitelem, to už byl ovšem zříceninou.

Letošní ročník festivalu Dva břehy nese provokativní podtitul Svět se zbláznil. Otevřela ho projekce Audiardova Proroka, který letos zvítězil v Cannes. Promítat se ale budou i legendární klasické filmy - třeba Černý Orfeus či Zeď. A vedle toho řada středometrážních i krátkometrážních filmů - často i v premiéře. Specialitou se stane sekce A Bůh stvořil Krystynu Jandu, v níž se objeví nejen celovečerní filmy se slavnou herečkou, mimo jiné dvorní protagonistkou snímků Andrzeje Wajdy, ale i televizní inscenace, v nichž hrála. Není to ovšem jediný letní festival v Kazimierzi. Dalším jsou Inspirace, přehlídka zaštítěná rakouskou metropolí, na níž zní převážně relaxační, harmonizační, esoterická hudba a objevují se představení inspirovaná čtyřmi základními elementy - povětřím, ohněm, zemí a vodou.

Do třetice jsou tu Letní hudební večery, soustředěné převážně kolem místních varhan z roku 1620, které jsou v tak dobrém stavu, že se na ně dá pořád hrát. I tento festival má přesah na druhý břeh Visly - v Janowieci jsou varhany ovšem podstatně mladší, z roku 1934.

autor: Ivan Matějka
Spustit audio