Yves Klein - Modrá revoluce

10. březen 2007

Yves Klein patří mezi významné protagonisty evropské avantgardy padesátých a šedesátých let minulého století. Vídeňské muzeum moderního umění MUMOK ve spolupráci s Centre Pompidou nyní Kleinovi věnuje obsáhlou retrospektivu.

Jméno Yves Klein je v první řadě spojeno s jeho modrými monochromiemi a s jeho patentem na barvu IKB (International Klein Blue). Přestože umělec z důvodu své předčasné smrti v roce 1962 tvořil jen osm produktivních let, je jeho dílo mimořádně bohaté a nelze je redukovat jen na malířství, které sám považoval za "pouhý popel mého umění". Klein překročil hranice klasického výtvarného umění a šel přes skulptury až k performativnímu a konceptuálnímu umění.

Yves Klein nejraději používal modrou, růžovou a zlatou barvu a pracoval s lidskými těly, aby se tak nejvíce přiblížil svému cíli - uvěznit neviditelné. Jako představitel avantgardy daleko předstihl mnoho svých současníků, když se zabýval pojmy "nehmotný" a "prázdnota", které chtěl předvést prostřednictvím akcí a manifestů. Spousta jeho známých akcí byla tehdy považována za provokace, jako například výstava modrých monochromií stejného formátu v Miláně v roce 1957 nebo prezentace naprosto prázdné galerie "le Vide" o rok později. Klein nechtěl ale v první řadě provokovat, šlo mu spíše o zviditelnění vyvinuté spirituality pomocí komplexního uměleckého díla. Jako vášnivý vyznavač juda a člen mystického rosekruciánského řádu se soustředil na vztah těla a duše. Tvůrčí uspokojení našel v práci s lidskými těly, které nazýval živými štětci a kterými rozrušil a občas i vyděsil současníky. Spojil tím vlastně tři elementy umění - lidské tělo (které namočil do barvy), samotné plátno (na kterém zůstaly otisky těl) a myšlení pozorovatelů (na kterém zanechal vždy svou stopu, i když to častokrát bylo "jen" znepokojení).

Jako první umělec uspěl Klein v inscenaci vlastního života jako uměleckého díla. Vlastní svatbu s umělkyní Rotraud Uecker inscenoval jako akci, která zbořila tehdejší hranice umění stejně jako když za zlato prodával certifikovanou "nulovou senzibilitu", nebo když vystavoval lidem dokumenty, které z nich dělaly umělecké objekty. Když Yves Klein v roce 1962 zemřel na infarkt, velká část jeho díla nebyla ještě světem pochopena. Vídeňské muzeum MUMOK pro tuto hommage shromáždilo více než 120 maleb, skulptur, manifestů a kreseb, mezi nimi i 71 hlavních děl z veřejných i soukromých sbírek z Francie, Spojených států a Japonska. Exkluzivně pro výstavu bylo kromě toho vytvořeno dvanáct dokumentárních filmů, které přibližují, jak ohromný vliv měl Yves Klein na následující generace umělců.

YVES KLEIN: MODRÁ REVOLUCE
9. 3.-3. 6. 2007
MUMOK, Museumsplatz 1, A-1070 Vídeň
Tel: +43-1-525 00-1400, press@mumok.at
www.mumok.at, denně 10-18, čt 10-21

autor: (com)
Spustit audio

Více z pořadu