Wihanovo kvarteto

6. říjen 2008
Wihanovo kvarteto

Ve Dvořákově síni Rudolfina dnes koncertuje Wihanovo kvarteto se skladbami Sylvie Bodorové, Sergeje Rachmaninova, Dmitrije Šostakoviče a Franze Schuberta. Zároveň se jedná o zahajovací koncert letošní sezóny Českého spolku pro komorní hudbu. Je obvyklé, že významná česká kvarteta hrají pravidelně ve všech světových sálech a že častěji koncertují v zahraničí než u nás. Jindřich Bálek se violoncellisty Wihanova kvarteta Aleše Kaspříka nejprve zeptal, kdy naposledy hráli v Rudolfinu.