Walter Braunfels: Works for Piano & Orchestra

Podcasty, rozhovory, příběhy Další podcasty, rozhovory a příběhy Walter Braunfels: Works for Piano & Orchestra

Album s hudbou meziválečného německého skladatele. Poslechněte si recenzi Jozefa Červenky.

(…) Braunfelsova hudba vychádza z nemeckej klasicko-romantickej tradície, virtuóznym používaním veľkého orchestra a bravúrnou inštrumentáciou má veľa spoločných prvkov s Richardom Straussom a Franzom Schrekerom, no popri nich pôsobí predsa len trocha konzervatívnejšie. Je pútavo melodická, svieža a neskororomanticky strhujúca. (…) Nový album vydal rakúsky label Capriccio, ktorý má veľkú zásluhu na postupnej renesancii tvorby tohto skladateľa. Tentoraz na disk zaradili tri diela pre klavír a orchester: Sabat čarodejníc z roku 1906, Koncertný kus pre klavír a orchester z roku 1946 a Tance z Hebríd z rokov 1950-51. Predstavujú komplexný prehľad skladateľského vývoja, od jednej z prvých prác pre orchester, Sabatu čarodejníc, v ktorom sa Braunfels prejavil ako zrelá osobnosť. Koncertný kus je prvá práca po skončení druhej svetovej vojny a Tance z Hebríd, predposledné dielo autora je zasa z kolekcie skladieb inšpirovaných Braunfelsovým obľúbeným Škótskom, bez toho, aby použil priame citácie tradičnej hudby. Nová nahrávka je dôstojným príspevkom Braunfelsovkej renesancie a podarilo sa jej zachytiť jeden zo zásadných princípov ako skladateľ zaobchádzal so sólovým klavírom - napriek virtuóznemu charakteru partu ho vždy začlenil ako rovnocenný prvok spolu s orchestrom. (…)

Nahrávka vyšla u vydavatelství Capriccio.