Výzkumy povodní v Peru můžou pomoci i v ČR

19. květen 2014

Výzkumy českých odborníků, kteří studují nebezpečí sesuvů a povodní v peruánských horách, mají mimo jiné vyústit v mapy vyznačující nejohroženější lokality. Cílem je dát místním lidem doporučení, kde nemají stavět a bydlet.

Pohoří Cordillera Blanca v Peru patří k jedněm z nejdynamičtějších na světě z hlediska geologických procesů, takže pochody, které se odehrávají i u nás, tam jsou intenzivnější a četnější – i proto je tam dlouhodobě zkoumají čeští přírodovědci.

Jak v rozhovoru s Janou Olivovou upřesňuje doktor Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd, zabývají se mimo jiné nebezpečím vzniku povodní v horských oblastech Peru, které mohou vzniknout v důsledku přílivové vlny způsobené sesuvem hornin nebo pádem sněhové laviny do horských jezer.

autoři: Jana Olivová , Karel Kratochvíl
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...