Výzkumy povodní v Peru můžou pomoci i v ČR

19. květen 2014

Výzkumy českých odborníků, kteří studují nebezpečí sesuvů a povodní v peruánských horách, mají mimo jiné vyústit v mapy vyznačující nejohroženější lokality. Cílem je dát místním lidem doporučení, kde nemají stavět a bydlet.

Pohoří Cordillera Blanca v Peru patří k jedněm z nejdynamičtějších na světě z hlediska geologických procesů, takže pochody, které se odehrávají i u nás, tam jsou intenzivnější a četnější – i proto je tam dlouhodobě zkoumají čeští přírodovědci.

Jak v rozhovoru s Janou Olivovou upřesňuje doktor Jan Klimeš z Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd, zabývají se mimo jiné nebezpečím vzniku povodní v horských oblastech Peru, které mohou vzniknout v důsledku přílivové vlny způsobené sesuvem hornin nebo pádem sněhové laviny do horských jezer.

autoři: Jana Olivová , Karel Kratochvíl
Spustit audio