Výzkum a inovace elektronových mikroskopů

12. prosinec 2013

Elektronové mikroskopy už pronikly do mnoha vědních oblastí – a vědci je neustále dál vyvíjejí, aby jejich pomocí mohli zkoumat stále větší podrobnosti mikrosvěta.

Elektronové mikroskopy dovolují – podobně jako běžné mikroskopy světelné - nahlédnou do mikrosvěta, mají však oproti nim mnohem vyšší rozlišovací schopnost a mohou dosáhnout až milionkrát vyššího efektivního zvětšení než světelné mikroskopy. Nacházejí proto využití v mnoha oblastech, včetně materiálového nebo biologického výzkumu, jejich pomocí se dá zkoumat mikroskopická struktura i chemické složení vzorků apod.

Dnes už jich existuje mnoho typů – například rastrovací elektronové mikroskopy, které se používají k zobrazení a analýze povrchů vzorků; transmisní elektronové mikroskopy zase umožňují pozorovat a analyzovat vnitřní strukturu vzorku a dokážou zobrazovat jednotlivé atomy. V Ústavu přístrojové techniky Akademie věd v Brně vyvíjejí a inovují elektronové mikroskopy tak, aby dovolily vidět to, co dosavadní přístroje nedokázaly.

Tým doktora Viléma Neděly tam kupříkladu originálně přestavěl a speciálně vybavil stávající elektronový mikroskop, aby se jím daly zkoumat nijak neupravené, živé biologické vzorky, a to s vysokým rozlišením a velkou hloubkou ostrosti. Ing. Ilona Müllerová zase navrhla novou formu objektivové čočky pro rastrovací elektronové mikroskopy, díky které se dá dokonaleji detekovat obrazový signál.

autoři: Jana Olivová , Karel Kratochvíl
Spustit audio