Výstava Zdeňka Berana v Galerii Litera

16. listopad 2012
02769163.jpeg

Galerie Litera na Karlínském náměstí v Praze spolu s Galerií Navrátil v nedaleké Vítkově ulici, letos věnovala část svého výstavního programu výstavám věnovaným letošním pětasedmdesátinám malíře, profesora Akademie výtvarných umění v Praze Zdeňka Berana, významného představitele českého informelu přelomu 50. a 60. let.

Výstavní cyklus „Rok Berana“ nyní v Liteře pokračuje pod stručným názvem „Dr. Dr.“ výstavou mnoha desítek, ne-li stovek fotografií dokumentujících vznik i zánik jednoho z nejimpozantnějších děl Beranova života a sice rozsáhlého enviromentu „Rehabilitační oddělení Dr. Dr.“

K tomu je třeba dodat, že doktor Stanislav Drvota se koncem šedesátých let věnoval psychologicko-psychiatrickému projektu, hledajícímu souvislosti mezi osobnostními rysy vybraných umělců a formálním a obsahovým sdělením jejich prací.

Jedním z vybraných účastníků projektu byl i Zdeněk Beran, jehož absurdní až apokalyptická instalace „Rehabilitační oddělení“, reagující na „tragikomickou situaci hraniční krize humanity“, vznikla v letech 1970–71 v dnes už zaniklém ateliéru v Šaldově ulici v Karlíně. Na instalaci „Rehabilitační oddělení doktora Drvoty“ a na doktora Drvotu samotného vzpomíná v rozhovoru Karla Oujezdského malíř Zdeněk Beran.

Beranovu výstavu „Dr. Dr.“ můžete v Galerii Litera na Karlínském náměstí navštívit do 15. prosince. Další Beranova výstava z galerijního cyklu „Beranův rok“ nazvaná „Zadní design“ je otevřena v Galerii Navrátil ve Vítkově ulici 15 v Praze 8-Karlíně už jen do středy 21. listopadu.