Vladimír Körner: Lékař umírajícího času

Desetidílná dramatizovaná četba na pokračování.

Poslouchejte na Vltavě od 9. října 2015 vždy v 18:30. Po odvysílání se jednotlivé díly četby objeví také na stránce Hry a literatura. Zůstanou tam vždy po dobu jednoho týdne.


Režisér Miroslav Buriánek ke Körnerově románu říká: „Být znamená trpět. Brutalita, násilí, agrese jsou atributy odvrácené strany lidství. Lidstvo se řítí ke zkáze. Zmar a zkáza je dominantní tematická konstanta Körnerova literárního díla. ´Čas a smrt je jediná spravedlnost na tomto světě,´ prohlašuje bytostný skeptik Vladimír Körner. Jessenius je vtažen do mocenských her dějin. Jessenius, osamělý intelektuál, svědek konce jedné epochy. Jessenius, existenciálními problémy stíhaný a zmítaný člověk.“

Román i stejnojmenné pětidílné televizní zpracování pro Slovenskou televizi v režii Miloslava Luthera s vynikajícím Petrem Čepkem v hlavní roli, sestříhané později do celovečerního filmu nazvaného Svědek umírajícího času, mapuje životní příběh lékaře Jana Jessenia z přelomu 16. a 17. století. Vladimír Körner zachycuje základní milníky Jesseniova života – od dětství přes studia na univerzitě v Padově, působení na vysokém učení ve Wittenberku, až po jeho pražský pobyt, kdy se stal rektorem univerzity a uskutečnil první veřejnou pitvu v českých zemích. Jessenius byl coby osobní lékař císaře Rudolfa II. u jeho skonu. Posléze byl zatažen do stavovského povstání a společně s dalšími šestadvaceti odsouzenými popraven při krvavé exekuci na Staroměstském náměstí 21. června roku 1621.

Při krvavém divadle, nad jehož krutostí ustrnula celá Evropa, si vysloužil trest nejzrůdnější: byl mu vyřezán jazyk, posléze byl sťat, rozčtvrcen, jeho hlava s kusem jazyka umístěna společně s ostatními na Staroměstské věži a zbývající kusy těla nabodnuty na kůly při hlavních ulicích.

Vladimír Körner zachází ovšem s historickými fakty volně: Jessenius je pro něj člověkem, který je víceméně vláčen dějinami, odsouzený k pozorování života v přelomové době umírajícího času. Dnešní doba je rovněž určitou epochou přelomu. Množící se ohniska napětí, lokální válečné konflikty a růst náboženského fanatismu ústícího v terorismus – to vše svědčí o tom, že dnešní svět se zmítá v nepředstavitelných rozporech. Čím dál krutější způsoby poprav – řezání hlav, topení a upalování lidí v klecích – nás vracejí zpět do středověku. Evropu navíc začíná sužovat fenomén uprchlictví, o němž nikdo neví, kam až může současný svět zavést.


V hlavní roli doktora Jessenia uslyšíme Igora Bareše. Dále účinkují Petr Kubes, Josef Bartoň, Miroslav Rataj, Josef Vrána, Tereza Richterová, Vendula Fialová, Ivan Řehák a mnoho dalších. V celém projektu účinkují herci z šesti divadel, vesměs moravských, z nichž většina prošla v některé z životních etap olomouckou scénou.

Autor: Vladimír Körner Připravil: Jan SulovskýRežie: Miroslav Buriánek

Natočila v olomouckém studiu Českého rozhlasu tvůrčí skupina Regiony.

autor: Tvůrčí skupina Regiony v Českém rozhlase Olomouc
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.