Vladimír Franz vybírá hudbu, která se mu nelíbí...

12. leden 2015

Hostem Telefonotéky byl Vladimír Franz.

V pondělí 12.1. přijal pozvání Lukáše Hurníka Vladimír Franz - profesor, hudební skladatel, výtvarník a v současné době poradce ministra kultury.

Vystudovaný právník absolvoval soukromé studium malby a skladby, dějin umění a dějin hudby. Působil v umělecké sféře a vzhledem k oficiální absenci příslušného vzdělání současně v dělnických profesích. Učil, skládal hudbu a živil se jako výtvarník.

Je pedagogem a vedoucím Kabinetu scénické hudby Divadelní fakulty AMU, vyučuje na Filmové fakultě AMU v Praze a přednášel rovněž na Fakultě výtvarných umění VÚT v Brně.

Je autorem oper, divadelní i filmové hudby a dalších skladeb. Mimo jiné je šestinásobným držitelem Ceny Alfréda Radoka.

A zatímco jiní hosté vybírají hudbu, kterou mají rádi, Vladimír Franz se zaměřil na díla, která se mu nelíbí.

Archiv odvysílaných pořadů.

autor: LH
Spustit audio