Vít Vlnas se v nové knize věnuje kultu Jana Nepomuckého

12. březen 2013

20. března uplyne 620 let od smrti Jana Nepomuckého.

Nakladatelství Paseka uvádí nyní novou knihu Nepomucký – česká legenda. Jejím autorem je ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Vít Vlnas. Jedná se o vydání druhé, podstatně rozšířené a přepracované. Jako náboženská, nacionální a politická ikona prošel Jan Nepomucký v průběhu šesti staletí mnohými proměnami a byl předmětem nesčetných sporů mezi zastánci a odpůrci kultu. Odkrývání historického pozadí tohoto vývoje – od skutečného středověkého Janova životního příběhu až k dnešku – kterému se věnuje Vlnasova kniha, přináší mnohá překvapení. Marii Polákovou zajímalo, jak dlouho se Vít Vlnas této postavě českých dějin věnuje:

autor: Marie Poláková
Spustit audio