Věra Linhartová: Pokoj

4. květen 2020

Sofie nechodí. Otázka, zda by chodila, kdyby mohla, je stejně zbytečná jako přítomnost lékaře v jejím pokoji... Ranou povídku Věry Linhartové ze sbírky filozoficky laděných textů Prostor k rozlišení poslouchejte on-line po dobu jednoho týdne po odvysílání.

Účinkuje: Lenka Vodičková
Připravil: Jakub Doubrava
Režie: Jakub Doubrava
Natočeno: v českobudějovickém studiu Českého rozhlasu v roce 2007

Věra Linhartová se narodila roku 1938 v Brně, kde také vystudovala dějiny umění. Koncem padesátých let, kdy začíná psát své první literární texty, se přidala k uskupení umělců, kteří si říkali „šestatřicátníci“ – patřil mezi ně Václav Havel, Josef Topol, Jan Zábrana, Viola Fischerová a další. V průběhu šedesátých let byla výraznou propagátorkou a popularizátorkou moderního umění.

V roce 1968 emigrovala do Francie, usadila se v Paříži a vzdala se veškerých kontaktů s českým prostředím včetně češtiny jako vyjadřovacího prostředku. Tvoří už výhradně francouzsky a zdůvodňuje to tím, že vyčerpala veškeré možnosti češtiny. Stejně tak se ve své tvorbě odpoutává od jakýchkoli formálních schémat.

Texty Věry Linhartové jsou pro intelektuální hříčky a imaginativnost označovány za experimentální. Pohybují se na hranici mezi prózou a poezií, vynikají metaforickými významy a hlubokou vnímavostí a překračují konvenční hranice řeči či prostoru. To platí mimo jiné i pro její ranou povídku Pokoj ze sbírky filozoficky laděných textů Prostor k rozlišení z roku 1964.

Sofie tráví své dny na lůžku ve svém malém pokoji s jediným oknem ven. Chůze není schopna, nebo, jak říká doktor, možná jen necítí potřebu chodit. Svět venku jí nemůže dát nic víc než šest stěn jejího pokoje, a přesto i dění kolem přetváří to, co se děje uvnitř, a nehybné vakuum ožívá vlastním životem.

autoři: Jakub Doubrava , Šárka Kadavá
Spustit audio

Nejnovější hry a četba

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...